Måteholdet må tilbake, og det raskt

Nordmenn er verdens friskeste folk, likevel har vi verdens høyeste sykefravær.

Publisert: Publisert:

EGENANDEL: Nederland og Sverige innførte egenandel ved sykefravær. Det gjorde ikke vi. De har oppnådd svært gode resultater. Det har ikke vi, skriver Carl Christian Grue Solberg. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

Carl Christian Grue Solberg
Formann, Høyres Studenterforening i Bergen

Etter at jeg 12. oktober luftet mine bekymringer knyttet til morgendagens velferdsstat, har jeg fått mange reaksjoner. Dette er utelukkende positivt. John Ivar Johansson og Christian Lomsdalen tar i sine innlegg begge feil. Sykelønnen må, i likhet med offentlig forbruk for øvrig, reduseres.

Johansson lanserer et forslag om å redusere den økonomiske kompensasjonen ved sykefravær. Interessant nok var det nettopp dette jeg etterlyste, men hvorfor ønsker Johansson å endre en ordning som, ifølge han selv, svært sjeldent blir misbrukt? Hvordan forklarer Johansson at vi har dobbelt så høyt sykefravær som svenskene?

Johansson aksepterer altså premisset om at sykelønnen må reduseres. Løsningen hans er imidlertid langt fra ideell. «Du må få mer lønn jo lengre du er syk»-løsningen vil gradvis fjerne alle insentiver til å komme seg tilbake i arbeid. OECD påpekte i en rapport fra 2013 at vi ved å ha en ekstremt sjenerøs sykelønnsordning ikke gir psykisk syke tilstrekkelige insentiver til å komme seg tilbake i arbeid. Dette burde bekymre psykologen.

Les også

Les Johanssons innlegg: «Det er ingen helbredende kraft i å straffe folk på pungen»

Syke mennesker blir selvsagt ikke friskere av å betale en egenandel ved sykdom, men statistikk fra andre land viser at man ved å innføre en slik egenandel reduserer sykefraværet. Gitt Johanssons virkelighetsforståelse er dette umulig å forklare, skulk eksisterer kun unntaksvis. Det er godt dokumentert at mennesker reagerer på straff og belønning. Hvorfor skulle man ellers innføre miljøavgifter o.l.? Blir X dyrere, blir det mindre av X.

Nederland og Sverige lå begge godt over det gjennomsnittlige nivået på sykefravær blant OECD-landende for noen år tilbake. Sverige og Nederland iverksatte lignende tiltak som det vi har gjort gjennom IA-avtalen. Begge nasjoner innførte eksempelvis gradert sykemelding samt tettere kontroll og oppfølging av arbeidstakere. I tillegg innførte de en egenandel ved sykefravær. Det gjorde ikke vi. Nevnte nasjoner har oppnådd svært gode resultater. Det har ikke vi.

Skal vi få bukt med det høye sykefraværet må tiltakene som allerede er iverksatt gjennom IA-avtalen kombineres med økonomiske innstramninger. Er du fortsatt ikke overbevist om at det er en sammenheng mellom lukrativ sykelønn og sykefravær, Lomsdalen? En samlet og entydig forskning peker i den retning.

Lektor Lomsdalen påpeker at endringer i sykelønnsordningen vil ramme en svak part. Arbeideren i helsesektoren som bærer tungt og løper fort får ekstra arbeidsbelastning når kollegaen ikke møter opp. Er ikke han også en svak part? Det store flertall av dem som kvalifiserer til sykelønn vil kunne håndtere å betale en egenandel ved sykdom. For dem som ikke vil kunne håndtere dette, er det mulig å se for seg tilpassede løsninger. En utredning vil gi oss kunnskap om måter å pulverisere uheldige effekter på.

Les også

Les Lomsdalens innlegg: «Verden ser ikke alltid ut slik den ser ut fra lesesalen på Dragefjellet»

Lomsdalen påstår at han forstår min bekymring, det gjør han ikke. I 2030 vil offentlige utgifter vokse raskere enn offentlige inntekter. De aller fleste bevilgninger går til gode mennesker og gode formål. Dersom alle skal få like mye i ordinære tider som i ekstraordinære tider, blir resultatet et dundrende underskudd. Dagens overforbruk går ut over sykelønnen og pensjonen til våre barn. Synes du det er ansvarlig, Lomsdalen?

Nordmenn er verdens friskeste folk, likevel har vi verdens høyeste sykefravær. Morgendagens utfordringer er i ferd med å bli dagsaktuelle. Skal våre barn sikres den velferd vi nyter i dag, må måteholdet tilbake, og det raskt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg