Sentrum trenger 20.000 nye boliger

Når vi ber folk handle lokalt, vil det for de fleste bergensere bety å handle på Åsane senter, Lagunen, Oasen og Vestkanten.

Det bor ikke lenger mange mennesker i Bergen sentrum, skriver Kurt Fridtjof Buck. Han mener det trengs massiv utbygging av boliger sentralt i Bergen.
 • Kurt Fridtjof Buck
  Eiendomsmegler og bergenser
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De siste årene har vi lest mange artikler om utfordringene for handels- og servicenæringen i sentrum.

Siden pandemien brøt ut er disse utfordringene blitt vesentlig forsterket, og vi føler alle en sterk sympati med alle dem som er direkte eller indirekte rammet. Jeg synes det er bra om folk handler lokalt i år, slik det blir oppfordret til. Kortsiktig kan dette hjelpe i en vanskelig periode.

Les også

Torbjørn Wilhelmsen: «Bergen er ikke lenger «byen mellom de syv fjell»

Kurt Fridtjof Buck er regionleder for Eiendomsmegler 1, har vært styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund og jobbet som eiendomsmegler i 25 år. Han skriver innlegget som privatperson.

Det er likevel slik at når vi ber folk handle lokalt, så vil det for de fleste bergensere bety å handle på Åsane senter, Lagunen, Oasen og Vestkanten. Det er faktisk kun er en liten del av befolkningen i Bergen som har sentrum som sitt nærområde. Det gjør at sentrumshandelen er dømt til å slite, selv om det oppfordres til å handle lokalt.

Selv om vi alle ønsker vi et levende sentrum, med et pulserende kulturliv og et bredt utvalg av varer og tjenester, så har sentrum en grunnleggende utfordring: Det bor for få bergensere der.

I et lengre perspektiv er jeg derfor redd det må helt andre grep til om vi skal ha det levende sentrum som byen fortjener.

Bergen kommune hadde ved andre kvartal 2020 et innbyggertall på 283.763. Av disse bor kun 17–18.000 i selve sentrum! I 1950 hadde sentrum rundt 50.000 innbyggere.

Innenfor det grønne området bor det 17.274 personer, skriver Kurt Fridtjof Buck, basert på data fra offentlige registre.

Da Bergen sentrum ble gjenreist etter bybrannen i 1916, er det nærliggende å anta at man planla byen med dette siste tallet som utgangspunkt. Dette er kanskje noe av forklaringen på at deler av sentrum i dag kan virker folketomt, og at handelsnæringen sliter. Det er over tid blitt vesentlig færre som bor i sentrum, og som har dette som sitt primære nærområde.

Skal vi sikre en levende by og en langsiktig bærekraftig handels- og servicenæring i sentrum, må langt flere bo, jobbe og dermed handle der. Det vil trolig være miljømessig gunstig også, men det er en litt annen diskusjon. Flere mennesker vil åpenbart gi et mer levende sentrum.

Vi kan bygge på Dokken, rundt Bystasjonen og Store Lungegårdsvannet, mener Kurt Fridtjof Buck. Her er MAD arkitekters forslag for hvordan Dokken kan bygges ut. Illustrasjon: MIR / MAD / Asplan Viak

Jeg vil derfor hevde at vi trenger 20.000 nye boliger i sentrum. Dette vil gi rundt 30.000 nye innbyggere i bykjernen.

I løpet av de siste 10 årene er det i sum bygget og solgt 622 nye boliger i Bergenhus bydel, viser tall fra Eiendomsverdi. Drøyt 60 boliger i året er altfor lite.

Vi vet at over halvparten av husstandene i sentrum er singel-husstander, og at det i snitt bor 1,5 personer pr. bolig. Derfor vil økningen i antall nye beboere i sentrum som følge av dagens byggetakt, knapt overstige hundre i året.

Tenker vi oss på sikt 30.000 nye sentrumsinnbyggere, nærmer vi oss det folketallet byen hadde da sentrum ble utformet etter bybrannen i 1916.

Les også

Bergensere: «Oslo er i ferd med å bli finere enn Bergen»

Den gang var nok trangboddhet et stort problem, men i dag kan vi utvide boligområdet i sentrum og unngå det problemet. Vi kan bygge på Dokken, rundt Bystasjonen og Store Lungegårdsvannet, vi kan fylle ut i sjø, vi kan bygge høyere og vi kan helt sikkert konvertere noen utdaterte næringsbygg til boliger.

Mulighetene er mange og flinke arkitekter og byplanleggere finner nok gode, miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger om de får oppgaven. Forutsetningen er da at man må prioritere sentrum, fremfor en stadig utvidelse av byens boligområde.

Gjennomfør dagens planlagte utbygginger, men fokuser deretter på et levende sentrum.

Publisert
 1. Handel
 2. Byutvikling
 3. Sentrum
 4. Vestkanten
 5. Bergen

Les mer om dette temaet

 1. – Skal vi ha en levende by etter korona, må vi handle nå

 2. – Dette er den langsiktige løsningen for Bergen sentrum

 3. – Bergen er ikke lenger «byen mellom de syv fjell»

 4. – Olav Kyrres gate bør ikke bli gågate nå

BT anbefaler

Da Liv Monika (16) møtte barnevern og psykologer, lukket hun seg. Men på mobilen lå en historie få voksne fikk høre.

Liv Monika (16) var for frisk for psykiatrien, men for syk for barnevernet. Da hun ble sendt som en kasteball i systemet, ble livet umulig å leve.

LES SAKEN