Misforståelser om dyrepoliti

Det blir feil å sette dyrepolitiet opp mot Mattilsynet og Økokrim. Vi trenger alle.

Publisert: Publisert:

DYREPOLITI: – Hvis politiet skal være en reell hjelp for Mattilsynet, og ikke minst for andre som anmelder mishandling av dyr, må de ha kompetanse på å behandle disse sakene effektivt, skriver Siri Martinsen. Foto: Paal Audestad, Scanpix (arkiv)

Debattinnlegg

Siri Martinsen
Veterinær i Noah – for dyrs rettigheter

Noah har jobbet med dyrs rettsvern i snart i 30 år. Vi ser at satsingen på dyrepoliti er politikk som fungerer.

Derfor er det synd at enkelte ser ut til å ville misforstå hva dyrepoliti handler om. Anders Parmann, redaksjonsmedlem i tidsskriftet Røyst, gjør beklageligvis dette når han kaller dyrepoliti for «symbolpolitikk», til tross for at han også har mange viktige poenger i innlegget i BT 21. februar.

Parmann har rett i at regelverket for dyr ikke gir dem godt nok vern, særlig ikke innenfor industrielt dyrehold. Derfor handler en viktig del av arbeidet vårt om å få lovendringer.

Les også

Les innlegg fra Parmann: «Dyrepoliti er symbolpolitikk»

Men antakelsen om at håndhevelsen av det regelverket vi har for dyr er på stell, er ikke riktig. Politiet innrømmer sjelden feil, men da dyrepoliti ble lansert i 2015, ble det gjort med en klar innrømmelse fra politiet om at de tidligere ikke hadde tatt kriminalitet mot dyr på tilstrekkelig alvor, og at kompetansen på dyrevernssakene måtte heves internt.

Det er dette dyrepolitiavdelingene handler om: Å sørge for at hvert politidistrikt har god kompetanse på å etterforske og få brakt dyremishandling og vanskjøtsel til retten, og slik signalisere til samfunnet at man ikke kommer unna med å mishandle eller vanskjøtte dyr.

VETERINÆR: Siri Martinsen er utdannet veterinær og leder for dyrevernsorganisasjonen Noah. Foto: Paal Audestad, Scanpix (arkiv)

Det blir feil å sette Mattilsynet og Økokrim opp mot dyrepolitiavdelingene. Dette er tre viktige ledd som alle må være på plass for å få effektiv bekjempelse av kriminalitet mot dyr.

Mattilsynet inspiserer og veileder dyrehold, men ved lovbrudd må de bli flinkere til å koble inn politiet tidlig. Dette er nettopp et av erfaringspunktene i midtveisrapporten til dyrepolitigruppen i Trøndelag. Dersom Mattilsynet ikke kobler inn politiet i alvorlige saker, risikerer man langdryge saker der dyr lider i tiår etter tiår fordi «veiledningen» ikke fungerer.

Hvis politiet skal være en reell hjelp for Mattilsynet i slike saker, og ikke minst for andre som anmelder mishandling av dyr, må de ha kompetanse på å behandle disse sakene effektivt. Det får de i stadig større grad når dyrepolitiavdelingene kommer på plass.

Les også

«Tenk om det var deg i et lite nettingbur»

Noah er helt enig i at Økokrim har gjort en flott jobb i flere dyremishandlingssaker. Dette er også en del av dyrepolitisatsingen. Økokrim er et sentralt kompetanseledd, som dyrepolitiavdelingene i distriktene kan be om støtte fra. Vi er enige med Parmann i at regjeringen ikke kan ta midler bort fra Mattilsynets tilsynsarbeid, og at Økokrim må bestå og styrkes.

Men dette gjøres ikke ved å la være å bygge kompetansen på dyrekriminalitet i politidistriktene, slik dyrepolitisatsingen gjør. De tre leddene er avhengig av hverandre for å få de riktige resultatene.

Det er feil å hevde at dyrepoliti betyr å flytte ansvaret fra Mattilsynet «over til et knippe polititjenestemenn uten utdanning om dyr», og at dette «kan skade dyrevelferden». Det man gjør er å bygge kompetansen i politiet til å ta seg av den nødvendige juridiske delen av kriminalitet mot dyr.

Mattilsynet kan ikke føre saker for retten, like lite som politiet kan gå på tilsyn og veilede i dyrehold.

Dessverre diskuterer noen dyrepoliti som om en av disse funksjonene var unødige i samfunnet, men poenget er at begge deler trengs.

Det skader selvsagt ikke dyrevernet at politiet får større kompetanse på å etterforske dyremishandling.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg