Bompenger er slett ikke noe miljøtiltak

Stopp å bagatellisere folks problemer! Det er toppmål av arroganse å blåse av situasjonen til folk med trang økonomi og null innflytelse over egen arbeidstid.

DEBATT: - Innføringen av bompenger på 80-tallet var en katastrofe og et strategisk feilvalg, tordnet Torstein Dahle (midten) fra scenen under folkemøtet. Til venstre er ordstyrer Eivind Fondenes, til høyre Ap-politiker Geir Steinar Dale. Marita Aarekol

Debattinnlegg

Torstein Dahle
Bystyrerepresentant (Rødt), Bergen

Forrige fredag deltok jeg på BTs bompengedebatt på Media City, og jeg er blitt utfordret på hva jeg mente med dette utsagnet: «Innføringen på 80-tallet var en katastrofe og et strategisk feilvalg».

På møtet sa jeg litt mer enn det: Bomringen ble innført for å foreta en storstilt satsing på motorveier inn til Bergen sentrum. Bompengeringen var redskapet for å oppnå en voldsom vekst i privatbilisme på bekostning av kollektivtransport. En rapport fra Transportøkonomisk Institutt i 2005 sa det slik: «Ikke noe annet byområde har hatt en sterkere vekst i biltettheten enn Bergen».

Effekten ble en bilbasert og spesielt spredt boligbygging i Bergen, der store arealer er gått med. Spredt bosetting er dårlig egnet for kollektivtransport, og det sliter vi med den dag i dag.

Rundt 200 møtte opp for å overvære folkemøtet om bompenger i Media City Bergen fredag 5. oktober. Marita Aarekol

Les også

Høy temperatur på folkemøte om bompenger i Bergen

Bompenger er slett ikke noe miljøtiltak. Det er en finansieringsmåte, en skatteform som fungerer spesielt dårlig sosialt og økonomisk. For Bergens del har man bundet seg til å opprettholde en privatbilisme som gir bompengeinntekter som øker i takt med prisstigningen i 20 år framover, til og med 2037. Det vil gi bompengeinntekter på i alt 20 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi. Men av det forsvinner 9 milliarder ut av vinduet til administrasjon og renter, slik at det blir 11 milliarder til utbygging av bybane, motorveier og gang- og sykkelveier. Det er en helt spesielt elendig og dyr form for skatt.

Bompengefinansieringen av Bybanen gjør at enhver bybanedebatt nå blir en bompengedebatt. Folk blir sintere og sintere på bybanen, mens det de egentlig er sinte på, er bompengene, som oppleves som helt urimelige og urettferdige.

Raseriet over urettferdige og usosiale sider ved bompengesystemet vil faktisk kunne stoppe hele bybanen, ved at velgerne velger inn partier som er imot bybaneutbygging. I stedet for en nøktern debatt for og imot bybanen som transportløsning, får vi en opphisset bompengedebatt. Det kan stoppe tiltak som er miljømessig helt nødvendige.

Les også

Bompengar - når den sinte sofasitjaren vaknar

Rødt vil ha skattefinansiert utbygging av bane og buss, noe Stortinget selvsagt kan vedta når som helst. Skattefinansiering betyr IKKE at det brukes mer av samfunnets ressurser, tvert imot betyr det for Bergens vedkommende at det brukes 9 milliarder mindre. Dette skiller oss helt fra Frp. De vil gi skattelettelser til de rike. Derfor har de ingen løsning og blir i praksis et bompengeparti, som bruker finansministeren og samferdselsministeren sin til å iverksette rekordhøye bompenger.

Næringslivsfolk klager over at høye bompenger ødelegger konkurranseevnen. De pleier å tilhøre høyresiden, og organisasjonene deres er ofte opptatt av å angripe skattene og arbeidsfolks rettigheter. Men det er dristig å anta at de bare har dårlige poenger. Er bedriften lokalisert slik at den har mange bomstasjoner mellom seg og kunden, vil den få trøbbel i konkurranse med bedrifter som er gunstigere lokalisert.

Og helt til slutt: Stopp med å bagatellisere folks problemer!

For dem som er nødt til å bruke bilen, er det helt uinteressant at de fleste bilkjørere er middelklassemenn (Bedrestilte menn kjører for øvrig gratis i store elbiler som sløser bort verdens ressurser med sine overdimensjonerte batterier og motorer).

Det er toppmål av politisk arroganse når man bare blåser av situasjonen til folk med trang økonomi, skranglete biler og null innflytelse over egen arbeidstid.