• DEBATT: - Innføringen av bompenger på 80-tallet var en katastrofe og et strategisk feilvalg, tordnet Torstein Dahle (midten) fra scenen under folkemøtet. Til venstre er ordstyrer Eivind Fondenes, til høyre Ap-politiker Geir Steinar Dale. FOTO: Marita Aarekol

Bompenger er slett ikke noe miljøtiltak

Stopp å bagatellisere folks problemer! Det er toppmål av arroganse å blåse av situasjonen til folk med trang økonomi og null innflytelse over egen arbeidstid.