Fergene har aldri vært tryggere

Publisert: Publisert:

SVARER PÅ KRITIKK: Redusert bemanning trenger ikke alltid å bety at sikkerheten blir dårligere, ifølge innsenderen. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Debattinnlegg

Frode Sund
Adm. dir. i NHO Sjøfart

I et innlegg i BT 28. februar skriver Jens Folland i Norsk Sjøoffiserforbund at fergene ikke er trygge nok. men det har aldri har vært tryggere å reise med norske ferger. De siste årene har antall hendelser gått kraftig ned etter målrettet innsats.

Uttalelsene bygger på en undersøkelse Sjøoffisersforbundet har gjennomført blant fergeansatte. Selv om det i forbundets egen rapport presiseres at det faktiske sikkerhetsnivået og kriseberedskapskapasiteten i bransjen ikke er vurdert, kreves det likevel mer bemanning på fergene.

Les også

Les også innlegget som innsenderen svarer på: «Fergene er ikke trygge nok»

Vi har rundt 200 ferger som trafikkerer 130 samband over hele landet, der det fraktes over 40 millioner passasjerer og 20 millioner biler. Bransjen var en periode preget av mange ulykker. Rederiene fikk fortjent kritikk både fra Sjøfartsdirektoratet og fra Statens vegvesen.

På få år er statistikken over ulykker og uønskede hendelser snudd. Siden 2015 er antall registrerte hendelser som involverer rederiene på riks- og fylkesveisamband redusert med rundt 40 prosent, fordi rederiene har satset på sikkerhet.

Et offentlig transportmiddel kan egentlig aldri bli «trygt nok». Derfor jobber rederiene daglig med forbedring av prosedyrer. Ansatte kurses i passasjer- og krisehåndtering bl.a. gjennom øvelser. Det investeres stort i tekniske løsninger som både forebygger ulykker og begrenser følgene. Det investeres i automatiske brannslukningssystemer og redningsflåter som opereres enklere enn før. Nyere fartøyer er også designet for raskere evakuering.

Som i mange andre bransjer, gjør nye løsninger at man i noen tilfeller klarer å utføre de samme oppgavene som før med færre folk – uten at sikkerhetsnivået går ned.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg