Brannmannskap skal aldri erstatte legen

Brannmannskaper kan bare bistå med førstehjelp frem til legevaktlegen kommer.

Publisert: Publisert:

MISFORSTÅELSE: Det er en misforståelse om Masfjorden kommune mener at jobben som brannvernet gjør, er en overføring av ansvar fra helseforetak til kommune. Det er kommunen som har ansvaret for akuttberedskapen – sammen med helseforetaket, skriver innsender. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Erik Zakariassen
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Brannmannskap rykker langt oftere ut til akutte helseoppdrag enn til branner, skriver BT 19. august om situasjonen i Gulen og Masfjorden. De to kommunene har i dag bare én ambulanse stasjonert i sitt distrikt til rådighet. Brannsjefen mener at den hjelpen brannmannskapene gjør ved akutt sykdom og skade, er en overføring av ansvar fra stat til kommune.

I BT den 28. juli var det et oppslag om Isak på fire år som satt i en bil som ble truffet en stor stein utenfor Kvanndal i Hardanger. Det tok 36 minutter før ambulansen ankom. Foreldrene til Isak er forståelig nok kritiske til den lange ventetiden.

Dette kunne vært en god anledning for BT til å gi leserne en god reflektert gjennomgang av den akuttmedisinske beredskapen i hardangerkommunene. I stedet blir det en historie, heldigvis med lykkelig slutt, om en ambulanse som hadde lang kjørevei.

BT-sakene gir inntrykk av at helseforetaket alene har ansvaret for pasienten. Men det er kommunen som er ansvarlig for å levere den viktige medisinske kompetansen til pasienten, nemlig legevaktlegen. Ansvaret er beskrevet i akuttmedisinforskriften, og det gjelder ved trafikkulykker, hjertestans og ved andre akutte medisinske tilstander.

Det er altså en misforståelse om Masfjorden kommune mener at jobben som brannvernet gjør, er en overføring av ansvar fra helseforetak til kommune. Det er kommunenes ansvar, delt med helseforetakene, noe som også påpekes av Øyvind Østerås, sjef for akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen.

Les også

Isak (4) satt i baksetet da steinen traff bilen. Det tok 48 minutter før ambulansen kom.

Kommunen skal ha minst én lege på vakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året, som er klar til å rykke ut. I områder der det kan bli lang kjørevei og utrykningstid for legen, kan det være hensiktsmessig å opprette førsteresponsgrupper – som brannmannskap. Det må jo være dette som er kommunens argument for å opprette førsteresponsgrupper.

De skal aldri erstatte verken legevaktlegen eller ambulansen. Men de rykker ut på vegne av kommunen fordi de ofte er nærmere pasienten enn legevaktlegen og kan bistå med førstehjelp frem til legevaktlegen kommer. De må derfor ha formell opplæring, og ansvaret for den førstehjelpen gruppen skal utføre, bør ligge hos kommunen (kommunelegen). Kommunen kan gjerne gå i samarbeid med helseforetaket om både opplæring og ansvar.

Det må være klare avtaler om alarmering og bruk av brannvernet. Det er et krav i forskriften at kommuner og helseforetak samarbeider om de akuttmedisinske tjenester utenfor sykehuset, og at de blir enige om planene for disse tjenestene.

Om en kommune blir deltaker i en interkommunale legevaktordning – og dermed bevisst øker avstanden mellom legen og innbyggerne, så bør kommunen være forsiktig med å kritisere helseforetakenes sentralisering av ambulansetjenesten.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg