Det er grunn til bekymring

Vi har aldri hevdet at ungdom generelt ikke synes at demokrati er viktig.

NHO: Vi har aldri hatt noe ønske om å «snakke ned» ungdommen – mye går også rett vei. Men vi er opptatt av summen av trendene vi ser, hva de betyr for bedriftene og samfunnet, og inviterer derfor til en debatt om hvordan utviklingen kan snus, skriver innsender. NTB SCANPIX

  • Peter Markovski
    kommunikasjonsdirektør i NHO

BTs leder 30. august angriper NHO for å spre et feilaktig bilde av virkeligheten. Den vurderingen er vi uenige i.

NHO har nettopp lansert «Verden og oss – Næringslivets perspektivmelding 2018». Her går vi gjennom ulike utviklingstrekk som Norge og våre omgivelser vil møte de neste tretti årene.

Som samfunn har vi lykkes godt i Norge. Med god helse og små forskjeller, et inkluderende og effektivt arbeidsliv, høy tillit og lav kriminalitet er Norge et godt land å bo i. Vår felles ambisjon må være at vi kan si det samme i fremtiden.

Næringslivets perspektivmelding peker på en rekke utfordrende trekk, som også treffer oss: Demografisk motvind, migrasjon, økt proteksjonisme, handelskrig, lavere tillit til myndigheter og media og antidemokratiske tendenser. I meldingen har vi blant annet trukket frem en undersøkelse som viser at i mange land mener de yngre aldersgruppene i mindre grad det er helt essensielt å bo i et demokrati, enn det de eldre gir uttrykk for. Andre undersøkelser viser lignende trekk.

Les også

Demokratiet står sterkt

NHO har aldri hevdet at ungdom generelt ikke synes at demokrati er viktig. Men undersøkelsen viser helt klart at det er forskjeller mellom unge og eldre. Det gjelder enten man ser på andelen som svarer 10 på en viktighetsskala fra 1 til 10, eller om svarene vektes etter andelen som svarer 10, 9, 8 og så videre.

NHO er opptatt av dette fordi vi mener vårt tillits- og samarbeidsbaserte samfunn er en konkurransefordel som må ivaretas. Høy grad av tillit mellom folk og til demokratiske institusjoner er «olje i maskineriet». Det letter omstillinger og forhandlinger på den enkelte bedrift, og i samfunnet som helhet.

Det sikrer også oppslutning om nødvendige reformer, fordi folk kan være trygge på at kostnader og gevinster fordeles noenlunde jevnt, og det bidrar til å sikre forutsigbare rammevilkår for bedriftene.

Det siste understøtter investeringer og jobbskaping. Vi har aldri hatt noe ønske om å «snakke ned» ungdommen – mye går også rett vei. Men vi er opptatt av summen av trendene vi ser, hva de betyr for bedriftene og samfunnet, og inviterer derfor til en debatt om hvordan utviklingen kan snus.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg