Et skritt i feil retning

Etter Dommerforeningens syn bør barnefaglige spørsmål og som ikke gjelder behandlingsmåten ivaretas av reelle spesialister, ikke av jurister, skriver innsenderne. Silje Katrine Robinson

Debattinnlegg

  • Wiggo Storhaug Larssen
  • Torstein Frantzen

Geir Kjell Andersland har i sitt svar på innlegget vårt om behandling av barnesakene i domstolene presisert at han er kritisk til Dommerforeningens høringsuttalelse bare på ett punkt. Han mener det er behov for mer barnefaglig kompetanse hos dommerne.

Dommerforeningen er helt enig med Andersland i at det er viktig med relevant kompetanse hos dommerne også ved behandlingen av saker som gjelder barn. Derfor har den organiserte etterutdanningen av dommere over tid hatt fokus på behandlingen av barnesaker. Det foreligger også en nasjonal veileder om behandlingsmåten. Barneloven har også moderne
regler om behandling av sakene som gjelder foreldreansvar og fast bosted, der fagfolk på forskjellig vis trekkes inn i behandlingen av sakene.

Etter Dommerforeningens syn bør imidlertid barnefaglige spørsmål og som ikke gjelder behandlingsmåten ivaretas av reelle spesialister, ikke av jurister.
Disse interessene blir best ivaretatt om en beholder dagens behandling i forvaltningen, med fylkesnemndene som et spesialisert domstollignende organ.

Den modellen Andersland ønsker seg fører til at barnevernsakene blir behandlet av mindre spesialiserte jurister enn i dag. Det vil være et skritt i feil retning, om en har barnets interesser i fokus.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg