Nei, Bergen blir ikke som Venezia

Men vi møter motbør i lovverket, som gir oss plikt til å ta imot skip.

Publisert: Publisert:

BEGRENSNINGER: Vårt mål er konkrete begrensninger på både hvor mange passasjerer og skip vi kan ha i Bergen samtidig, skriver Julie Andersland. Foto: Marita Aarekol

Debattinnlegg

Julie Andersland
Byråd for klima, kultur og næring (V)

Marlen Foseid er bekymret for at cruiseturistene skal overta Bergen. Jeg deler bekymringen, men har tro på at det er noe vi kan unngå. Det er ikke bare folk som bor i sentrum som er bekymret for at det iblant er for mange cruiseskip i havnen og for mange turister i gatene. Også dem som lever av handel og reiseliv tar kontakt med meg og spør hvordan vi skal unngå at den flotte byen vår skal bli mindre attraktiv av trengsel, forurensing og lange køer.

Derfor jobber jeg og resten av byrådet med å gjøre cruiseturismen bærekraftig. Venstre, KrF og Ap har sagt tydelig ja til en begrensning på hvor mange skip og cruiseturister som kan være i Bergen i løpet av en dag.

Vi møter motbør i lovverket, som gir oss en plikt til å ta imot skip. Da vi for en tid tilbake ville legge begrensninger på hvor mange cruiseskip som kunne komme til Bergen, var beskjeden fra Kystverket tydelig: Det har vi ikke lov til. Derfor jobber vi nå for å endre loven.

En ny havnelov er på trappene. Jeg mener at denne loven må åpne for at de store cruisehavnene kan legge begrensninger på hvor mange skip og passasjerer som kommer til byen, for å unngå de problemene Marlen Foseid skriver at de har blant annet i Venezia.

Frem til en slik lov eventuelt er på plass, må vi finne andre måter å unngå det på. Vi i byrådet har et godt samarbeid med Bergen havn om små og store tiltak som kan dempe trykket på sentrum, og byrådet er tydelig på at det må legges noen begrensninger på cruisetrafikken for å sikre at Bergen blir en trivelig by for både bergensere og besøkende. Ingen er tjent med at Bergen får et dårlig rykte som reisemål.

Vårt mål er konkrete begrensninger på både hvor mange passasjerer og skip vi kan ha i Bergen samtidig, og vi vil be Bergen havn om å bli enige med cruiserederiene om avtaler som gjør at vi ikke har flere enn 8000 cruisepassasjerer på samme dag. Foreløpig må dette gjøres frivillig, men jeg håper og tror at ny havne- og farvannslov vil gi oss mulighet til å bestemme hvordan Bergen skal utvikles – også når det gjelder cruiseturisme.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg