Utrygg styring for næringslivet

Motstand mot Arbeiderpartiet er viktigere enn et lønnsomt næringsliv for dagens regjering.