Vil vi erstatte et stort monster med et enda større?

DEBATT: På Bygarasje-tomten kan vi utvikle en helt ny bydel i hjertet av Bergen. Da kan vi ikke bruke tomten til messesenter og hotell.

Publisert: Publisert:

JUKS: På tegningene ser det ut som en rekke forskjellige bygg. I virkeligheten vil fotgjengere gå i skyggen av en 500 meter lang vegg fra Smålungeren til Amalie Skram videregående skole, skriver innsenderne. Foto: 3XN Architects (illustrasjon)

Debattinnlegg

Bjørnar Skaar Haveland, Martin Bengtson og Jakob Haakon Larsen
Byrop, en tenketank av arkitektstudenter og nyutdannede arkitekter som brenner for utformingen av Bergen.

Så bra at det endelig skjer noe, tenkte du kanskje da forslaget til byarena på Bygarasjen ble lagt frem i slutten av august. Hva kan vel være verre enn parkeringshus midt i hjertet av middelalderbyen Bergen?

På tomten hvor det er mulig å skape en ny sentral bydel fra bunnen av, skal det i stedet bygges et nytt megaprosjekt med blant annet byarena, kinosenter og hotell. Forslaget er langt større enn Bygarasjen er i dag og en trussel mot arbeidet for en tettere by som tar hensyn til fotgjengere. Det burde ikke realiseres.

Vi har gått grundig gjennom forslaget og er skremt over mengden grafisk jukseri. Ikke bare har man klippet inn en vidstrakt elv. Man har erstattet alle bilene på motorveien med et folkehav, slik at det ikke skal ligne et kjøpesenter i Åsane.

Sett ovenfra har den enorme takflaten fått påtegnet noen rare linjer for å virke mindre dominerende. All bebyggelse bak godsterminalen er visket ut, så man ikke kan se det nye i forhold til normal bebyggelse. Iveren etter å forskjønne er så stor at man ikke kan unngå å bli skeptisk. Her er det mer grafikk enn arkitektur.

MØHLENPRIS: Slik ville det se ut på Møhlenpris hvis den foreslåtte byarenaen ble plassert der, ifølge skribentene. I dag er det ca 130 bygninger på samme areal. Foto: Privat

På Illustrasjonene ser det ut som en rekke forskjellige bygg. På bakkeplan er realiteten en 500 meter lang, sammenhengende vegg. Fotgjengere vil gå i skyggen av denne veggen hele veien fra Smålungeren til Amalie Skram videregående skole. Det er absurd stort.

Til sammenligning ville det dekket hele Møhlenpris, hvor det er ca 130 bygninger på samme areal. På Nordnes ville det dekket all trehusbebyggelse mellom Verftet og DNS, eller 450 bygninger.

Ingen ville akseptert rådhuset som argument for å bygge flere høyhus i Marken. Derfor er Bygarasjens utstrekning ikke et akseptabelt argument for å erstatte den med noe enda større.

Les også

Les også: Slik vil de samle byarena, politi, hotell og kino midt i Bergen sentrum

Lange, livløse fasader vil ikke gjøre situasjonen bedre for fotgjengere. Monotone omgivelser gjør at avstander føles lengre enn de er i virkeligheten. Da holder folk seg unna, og det kan bli et skummelt område å oppholde seg i.

Resultatet blir at Nygårdstangen og Grønneviksøren med sine ambisiøse fortetningsplaner effektivt forblir avkuttet fra gåbyen Bergen. Planene om byarena i sentrum er en trussel mot kommunens vedtatte ambisjoner om en tett og god by med kvaliteter tilpasset dem som bor her.

NØSTET: Slik ville det se ut på Nøstet og Nordnes hvis den foreslåtte byarenaen ble plassert der. Den ville dekket all trehusbebyggelse mellom Verftet og DNS, eller 450 bygninger, ifølge skribentene. Foto: Privat

Selv om Bergen er landets nest største by, er sentrum et lite og sårbart økosystem. Det er viktig å trå varsomt. Takket være korte avstander og et mangfold av aktører i godt samspill, har store deler av sentrum i dag et levende bybilde. Arbeidsplasser, boliger, universitet, parker, turmuligheter, kulturliv, butikker og uteliv spiller sammen og forsyner hverandre med kunder.

Bergen Kino er en viktig del av dette samspillet. Når folk trekkes til byen for å gå på kino, benytter de seg av butikker og serveringssteder også. Flytter man kinoen til randsonen av sentrum slik som her er foreslått, tar man samtidig vekk en viktig brikke av mangfoldet.

Les også

Slik skal nye Lagunen ta et stort jafs av Shopping-Bergen

Næringslivet snakker gjerne entusiastisk om synergieffekter ved næringsklynger og samlokalisering. Synergieffekt er ingenting annet enn merverdien som kommer av at flere aktører jobber sammen. Hvorfor ser man ikke at de samme prinsippene også er grunnleggende for en god by?

Bygger vi bare for turister, konferanser og andre tilreisende, fortrenges de fastboende. Byen blir innholdsløs og ekstra sårbar for endringer i økonomien. Bergen har hatt en enorm vekst i antall hoteller. De er fulle på sommeren, men nesten tomme i vinterhalvåret.

Samtidig sier utredningene fra ABO arkitektur, bestilt av Bergen kommune, at Bystasjonen er lite egnet for en byarena. Planen skaper ikke de synergier vi trenger. Det faktum at kjøpesenterarkitekter er hentet inn fra utlandet for å selge forslaget, viser vel at ingen lokale arkitekter ønsker å stå bak et så dårlig prosjekt.

Sentrum trenger boliger og tjenester for fastboende, ikke for flere besøkende. Bergensere ønsker å bo sentralt, men det er ikke nok sentrale boliger.

Bygarasjen er i dag omgitt av høye hus og infrastruktur. Det er kanskje den eneste tomten i Bergen hvor man uproblematisk kan bygge en del høyere enn det som ellers er normen. Her er det plass til en rasjonell utbygging av mange ganger så mange boliger som foreslått.

Vi kan tilrettelegge for barnefamilier og snu den negative trenden for sentrumshandelen. Dette er en muligheten til å utvikle en helt ny bydel i hjertet av Bergen. Den kan vi ikke bruke til å bygge messesenter og hotell.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg