Et sentrum uten barn?

Når jeg skal stifte familie, vil jeg gjerne bo sentralt. Det blir vanskelig.

Publisert:

BARN I BYEN: Sentrum må bygges for alle som vil leve urbant – ikke kun næringsvirksomhet, studenter og voksne uten barn, mener Frp-politiker Sara Berge Økland. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Sara Berge Økland
Bystyrerepresentant for Høyre

Sentrum har et mangfold av ulike mennesker, kulturer og nye steder som kan oppsøkes. Jeg har nærhet til det jeg ønsker mest, enten det er kulturarrangementer eller byfjellene. Viktigst av alt kan jeg gå til det jeg trenger. Bil er ikke nødvendig utenom ved spesielle anledninger. Jeg sparer tid og penger, forurenser mindre og hverdagen er praktisk.

Når jeg skal stifte familie vil jeg gjerne ha mulighet til å bo sentralt. Det vet jeg blir vanskelig. Å vinne i barnehagelotteriet for sentrumsbeboere krever en dose flaks og kyndig planlegging. Unnfangelsen må times slik at jeg ikke føder senere enn 31. oktober (tidligere 31. august) og vi må kjempe om barnehageplass i noen av byens mest populære barnehager.

Bergen kommune har egentlig et veldig bra barnehagetilbud. De siste årene har det stadig dukket opp nye barnehager, kommunen oppfyller retten til barnehageplass og bemanningen i barnehagene er styrket med dyktige pedagoger og omsorgspersoner. Vi som bor i sentrum må derimot vente på at antall barnehageplasser øker tilstrekkelig. Jeg vil ikke risikere å få barnehageplass i Ytrebygda, mens jeg bor og jobber i sentrum.

Bergen må tenke annerledes når det planlegges barnehager i sentrum sammenlignet med andre steder, og noen foresatte må kanskje endre litt på sine forventninger. Det behøver ikke gå på bekostning av et trygt og godt oppvekstmiljø.

Naturfagslærer Sigve Ladstein:

Les også

Er kravene til personalet i norske barnehager urimelig høye?

Det statlige finansieringssystemet for drift av barnehager slår uheldig ut for Bergen kommune og det bevilges dessverre ikke penger til investering i nye bygg. Ledig tomteareal for splitter nye barnehager er forståelig nok vanskelig å oppdrive i sentrum. Da må det gå på bekostning av de få grøntområdene vi har eller byfjellsgrensen må flyttes. Dette er hovedårsakene til at ting tar tid. Det finnes heldigvis andre løsninger som bør benyttes uavhengig av statlig finansiering og ledig tomteareal.

Barn i byen kan i større grad benytte seg av de grøntområdene som allerede eksisterer i sentrum, fortsatt at det tilrettelegges for det. Foreldre og ansatte i bybarnehager kan ikke forvente mulighet for bilparkering i like stor grad som øvrige bydeler, så det må gis dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene. Det er forskjell på by og land. Kollektiv, bein og sykkel må bli tatt i bruk. Jeg vil heller gå fra Møhlenpris til Nordnes enn å kjøre to ganger tur/retur til Ytrebygda igjennom bomringen hver eneste dag.

Solheimslien barnehage som åpnet for snart ett år siden er et godt eksempel på effektiv arealutnyttelse. Halve lekeplassen er på taket av barnehagen med utsikt mot byen og Ulriken. Barnehagen ligger rett ved den nye Løvstien opp til Løvstakken, og blir flittig utnyttet. Målet om full barnehagedekning vil verken posisjon eller opposisjon legge på vent. I mellomtiden bør vi derfor fortsette med å gjøre vårt beste for å leve opp til den såkalte bybarnehagestandarden som ble vedtatt av bystyret våren 2015 – ikke en eneste dag for tidlig!

Lektor Robert Flatås:

Les også

Nå må det vel snart være barnehagelærernes tur?

Jeg har nylig flyttet tilbake til Bergen etter et halvt år i Oslo. Det var en blandet opplevelse å bo i Oslo, men det finnes faktisk hyggelige steder der også. Oslo-politikere har tilrettelagt bedre for barnefamilier. Det viser seg i antall barnevogner og småfolk som leker i gatene. Mitt lokale kjøpesenter på St. Hanshaugen – ca. femten minutters gange fra Karl Johans gate – hadde fotballbane på taket. Nesten enhver park i nærområdet var tilrettelagt for at også barn kunne leke.

Dette handler ikke om å finne opp hjulet på nytt, men å lære av byer som har vært flinkere enn oss til å beholde småbarnsfamilier i sentrum. Vedtatte planer må iverksettes og vi må være fleksible nok til å tillate dispensasjoner fra et ellers strengt og utdatert regelverk. Sentrum må bygges for alle som vil leve urbant – ikke kun næringsvirksomhet, studenter og voksne uten barn.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg