Vi vil fjerne urimelige barrierer

Vi ønsker at utestedene skal kunne planlegge flere år frem i tid enn i dag.

Byrådet vil fjerne barrierer for næringslivet, også i skjenkepolitikken, skriver finansbyråd Per-Arne Larsen. Her avbildet i et av de diskuterte gateløpene, Neumanns gate.
  • Per-Arne Larsen
    Byråd for finans, næring og eiendom (V)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er ikke en motsetning mellom å bygge byen til det beste for barn og unge, og samtidig føre en rettferdig og forutsigbar skjenkepolitikk, slik Joel Ystebø fra KrF hevder i innlegget «Bystyret har et alkoholproblem» i BT 16. mars. Vi mener at hensynet til barn og unge ikke avhenger av at vi nekter uteservering i Neumanns gate.

Det Ystebø derimot har rett i, er at vi i Venstre og dette byrådet har en annen tilnærming til både næringsliv, fleksibilitet, forutsigbarhet og god forvaltning av byrom, enn det byrådet også MDG og KrF var del av i fjor.

Mens det tidligere var KrF som hadde skjenkepolitikk, og MDG som hadde arealer til uteservering, er nå begge deler under Venstre-byråder, og vi har sammen med Ap et ønske om å fjerne urimelige barrierer for næringslivet i byen vår.

Les også

Innlegget som startet debatten: «Bystyret har et alkoholproblem»

Da jeg overtok ansvar for skjenkepolitikken i høst, foreslo jeg for bystyret at de skulle oppheve sitt vedtak om alkoholfrie soner i Neumanns gate. Vi mente grunnlaget for bystyrets vedtak ikke var godt nok.

Dette byrådet har også sørget for å gi uteserveringen bedre plass. Erfaringene fra tidligere år med dette er i sum gode. Nå ønsker vi som første byråd dette årtusen å gjøre vilkårene permanent bedre og mer forutsigbare. Vi ønsker å fjerne en rigid tremetersregel, og vi ønsker at utestedene skal kunne planlegge flere år frem i tid enn i dag.

Dette vet vi er svært ønsket fra næringslivet, og vi lytter til dem. Vi skal fortsatt sikre god plass til gående og syklende, men vi mener det finnes bedre måter å sørge for dette enn faste skrivebordsgrenser som gjelder uavhengig av omgivelsene.

Hva slags skjenkepolitikk ønsker du deg i Bergen?

En mer liberal politikk i denne sammenheng handler om å frigjøre skjenkenæringen fra rigide og urimelige regler, ikke tilrettelegging for fyll og spetakkel. Man passerer allerede uteservering når man går over Bryggen, Torget og Festplassen, og vi mener at det ikke gjør mer skade å gjøre dette i Neumannsgate.

Byrådet jobber systematisk for at Bergen skal være en bedre by å bo i og en bedre by å besøke. Dette gjelder alle, men spesielt barn og unge ønsker vi skal trives og være trygge i byen vår. Færre biler, flere lekeplasser, mer aktivitet er måter å få det til på.

Publisert: