Byrådet må ta problemene på alvor

UHOLDBART: Slik kan vi ikke ha det i viktige kommunale tjenester, skriver Jana Midelfart Hoff (H) og Kjersti Pettersen (H) om situasjonen på legevakten og ØHD-enheten. Privat

Jana Midelfart Hoff (H) og Kjersti Pettersen (H)

I en offentlig høring forrige uke ble det avdekket at både legevakten og ØHD-enheten (Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet) sliter med journalsystemer som er på grensen til det uforsvarlige.

Ansatte beskriver også en kultur hvor varslinger og avviksmeldinger neglisjeres, hvor kompetanse er i ferd med å forsvinne og der rekruttering av leger og sykepleiere blir stadig vanskeligere.

Bergenserne skal være stolte over at de ansatte likevel står støtt i stormen og sørger for at noen tar seg av oss når vi får lungebetennelse utenom fastlegens åpningstid, eller barna våre får høy feber og trenger hjelp.

Men hvor lenge klarer de det med disse forutsetningene? Og hvorfor er ikke byrådet mer aktiv i å forbedre situasjonen? Å kunne tilby sine innbyggere legehjelp i øyeblikkelig hjelp-situasjoner, også når de trenger hjelp om natten eller på 1. juledag, er faktisk en av kommunens kjerneoppgaver.

Å ha erfarne og kompetente sykepleiere og leger på legevakt og ØHD-enhet er helt grunnleggende og må være på plass.

Byrådet er i andre sammenhenger raskt ute og snakker om arbeidstakeres rettigheter og sitt arbeid for å bedre dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Dette er bra – men vi savner denne linjen når det er snakk om legevakten og ØHD. Gjør dette byrådet forskjell på fagorganiserte?

Det er svært alvorlig når erfarne leger, sykepleiere og tillitsvalgte gir seg fordi de ikke blir hørt. Det er svært alvorlig når varsler og avviksmeldinger neglisjeres. Når vi som politikere får høre om problemer i grunnleggende tjenester, er det vår plikt å prøve å finne ut hvorfor det skjer og hvordan det kan forbedres.

Vi tror og håper at når et nytt journalsystem er på plass, vil mye falle på plass på legevakten og ØHD-enheten. Da vil man kanskje igjen kunne drive ØHD-sengeposten forsvarlig med fullt belegg og 34 plasser for syke bergensere – ikke bare ti som nå.

Høringen avdekket imidlertid mer omfattende problemer, med en kultur hvor ansatte ikke blir hørt og hvor informasjonslinjer oppover til politisk ledelse ikke fungerer.

Slik kan vi ikke ha det i viktige kommunale tjenester! Høringen har fått frem et system i krise, og vi forventer på vegne av befolkningen at byrådet nå tar saken på alvor og kommer med en plan for hvordan situasjonen kan forbedres.

BT retter (oppdatering 20. juni 2019): I en tidligere versjon av dette innlegget kom vi i skade for å oppgi feil navn på en av innsenderne. Innlegget er skrevet av Jana Midelfart Hoff (H) og Kjersti Pettersen (H). Anine Frölich har ikke medvirket.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg