Klem en bompengemotstander!

De som sier de vil stemme på Folkeaksjonen nei til mer bompenger, er ikke monstre eller idioter.

Publisert:

FORSONENDE: Ingen må bli uvenner på grunn av bompengesaken, mener innsenderen. Illustrasjon: Shutterstock

Debattinnlegg

Gunn-Vivian Eide
Venstre; kommunalråd for byutvikling 1995-1999; nå overlege på Haukeland sykehus

Jeg har elsket bompengeringen i Bergen helt siden jeg og Venstre for cirka 20 år siden fikk nesten et samlet bystyre med på å øke takstene fra fem til ti kroner. Dermed fikk vi inn penger som også kunne brukes til vei-relaterte miljøtiltak.

Siden den gang har det heldigvis også blitt mulig å finansiere Bybanen delvis med bompenger, og etter at rushtidsavgiften ble innført, har luften i Bergen sentrum blitt merkbart bedre og mindre helsefarlig.

Jeg mener at det nå var på høy tid med en ytre bomring, som gjør at folk i bydelene også kan få bedre luftkvalitet og et bedre kollektiv- og sykkeltilbud.

Les også

«Bergens mødre»: Høyres nei til Bybanen er et nei til Bergens barn

Av de fem målestasjonene i Bergen kommune var det i 2018 bare måleren ved Danmarks plass som viste dårligere gjennomsnittlig luftkvalitet enn målestasjonene i Loddefjord og Rådal. Selv om begge disse bydelsmålerne var under rødt farenivå, viste de begge betydelig dårligere luftkvalitet enn Klosterhaugen i Bergen sentrum.

Bompenger virker. I tillegg til å delfinansiere viktig urban infrastruktur, bidrar de også til å begrense unødig bilkjøring. De stimulerer til bruk av sykkel (og dermed bedre folkehelse), kollektivtransport og samkjøring. Dessuten effektiviserer bompengene bruken av bil, ved at man gjør flere ærend når man først er ute og kjører.

Bompengene gir oss bedre luftkvalitet, reduserte klimautslipp, og ikke minst sørger de for å redusere kø og gjøre veiene mer fremkommelige for dem som må bruke bil.

JA TIL BOM: Innsenderen, Gunn-Vivian Eide, er sterkt positiv til både indre og ytre bomring i Bergen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Les også

To av tre mener det betales altfor mye i bompenger

Til tross for dette mener jeg at det må være helt legitimt å stemme på Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) ved høstens valg. Hvis man virkelig mener at reduserte bompenger er så viktig at man vil stemme på et parti med i praksis bare én sak, og samtidig er villig til å risikere dårligere luftkvalitet, mer kø og skrinlegging av bybanen til Åsane og i verste fall også Fyllingsdalen, bør man absolutt stemme på FNB.

Men da må også vi andre få lov til å si hva vi synes om det. Hva vi synes om at våre barn og barnebarns helse ofres på privatbilens alter, og hva vi synes om at de kjemper for en gammeldags byutvikling som ikke lenger bidrar til en triveligere, tryggere og mer urban by.

Klimastreikende ungdom må få lov å spørre hvilken verden de har tenkt at ungdommen skal overta.

De som sier de vil stemme på FNB, er ikke monstre eller idioter, de er noens ektefeller, noens brødre, noens bestefar og noens tante. Alle som kjenner en eller flere av dem, bør gi dem en klem, men samtidig si at jeg forventer mer av deg, min kjære venn!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg