KrF og Venstre sperrer for en bybaneløsning

Fem representanter står i veien for å få hull på byens verkebyll.

Publisert: Publisert:

BUTIKKDØD: Tellinger viser økende besøkstall på Bryggen. Dersom Bybanen legges over Bryggen, vil stengingen i forbindelse med anleggsarbeid stoppe denne utviklingen, mener innsenderne. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

  • Olav Reikerås
    Bystyrerepresentant, Bergen Senterparti
  • Anne Brit Reigstad
    Bystyrerepresentant, Bergen Senterparti

I BT sist lørdag skriver Frøy Gudbrandsen om det meningsløse i at politikerne i Bergen ikke har klart å bestemme seg for om Bybanen til Åsane skal gå over eller i tunnel bak Bryggen. Som nye medlemmer av Bergen bystyre er vi helt enige.

Og hva er mest meningsløst? At det fortsatt er to små partier som får styre saken: Venstre og KrF, med til sammen fem personer i det nye bystyret.

For slik vi leser Anna Elisabeth Tryti i BA sist fredag, er Ap på glid mot sitt opprinnelige standpunkt om bybane bak Bryggen. Vi ser videre at SV kan akseptere dette, bare det sikres at Bybanen til Åsane blir bygget. De andre partiene i bystyret er primært for å legge Bybanen bak Bryggen.

Så hvor meningsløst blir det ikke da at disse fem personene skal få hindre en endelig løsning, som Frøy Gudbrandsen og resten av Bergen roper etter?

Sist uke kom det ytterligere argumenter for bybane i tunnel bak Bryggen. BT skriver at det ikke er kostnadsforskjeller om man legger Bybanen over eller i tunnel bak Bryggen.

Den nylige klimarapporten fra FN slår fast at havnivået stiger raskere enn tidligere antatt. Det er derfor verken bærekraftig eller i tråd med føre-var-prinsippet å legge kote 2 til grunn for Bybanen. Det tilfredsstiller ikke de alminnelige sikkerhetskravene. Allerede i 2012 pekte Norconsult på dette. Det vil si at Bybanen må legges på en høyere kote, som innebærer en voll som skiller Bryggen på langs.

En annen innvending er at bane bak Bryggen vil ødelegge for liv og handel. Men tellinger viser et økende besøkstall på Bryggen til nærmere to millioner, og det har økt på også i den mørke årstiden. Snarere vil butikkdød bli fremprovosert ved at Bryggen blir stengt gjennom år for anleggsarbeidet, dersom banen skal legges over.

Kanskje vi skulle skjele til New York. Der har de gjort om en gammel skinnetrasé langs Manhattan til et parkområde hvor folk ferdes. I Bergen har man tenkt motsatt, å gjøre Bryggen hvor folk ferdes til et skinnegående traséområde.

La oss få slutt på den årelange bybanestriden og få banen i tunnel bak Bryggen. Vi kan ikke lenger la to mindre partier med bare fem representanter i det nye bystyret få dure videre. Da vil vi fortsatt ha en verkebyll for byens befolkning.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg