Pasienter sier at det største problemet er dialog og kamp med Nav

Fra mitt ståsted som privatpraktiserende psykolog, ser det ut som om Navs fremste oppgave er å hindre og vanskeliggjøre tildeling av hjelp og rettigheter.

Publisert Publisert

TANKEKORS: Jeg har hittil ikke hørt om ett eneste tilfelle hvor Nav har gjort sine brukere oppmerksom på at de har rettigheter som de ikke har søkt på, skriver John Ivar Johansson. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • John Ivar Johansson
    Spesialist i klinisk psykologi
  1. Leserne mener

I BT 13. januar ironiserer Eirin Eikefjord over Nav-skandalen. Å bli sittende i direktørstillinger og ministerposter er ikke det man vanligvis ville forbinde med det å ta ansvar.

Fra mitt ståsted som privatpraktiserende psykolog, ser det ut som om Navs fremste oppgave er å hindre og vanskeliggjøre tildeling av hjelp og rettigheter. Jeg har hittil ikke hørt om ett eneste tilfelle hvor Nav har gjort sine brukere oppmerksom på at de har rettigheter som de ikke har søkt på.

Det er et tankekors når mine pasienter sier at det største problemet de nå har, er dialog og kamp med Nav. Dette uttrykker også de politiske føringer som gjøres overfor Nav.

For mange år siden krevde Nav tilbakebetalt fra meg et biltilskudd vi hadde til vår funksjonshemmede datter. Til slutt kom saken opp for Trygderetten.

Konklusjonen der var knusende for forvaltning til Nav: Ingen av instansene som hadde behandlet saken, kjente og forsto regelverket.

Les også

Har du falt av trygdeskandalen? Vi guider deg gjennom det viktigste

BT skrev om denne saken. Navs kommunikasjonsansvarlige rykket da ut med følgende utsagn: «Dette er et godt eksempel på at systemet fungerer slik det skal.»

Skal alle saker ankes til Trygderetten? Hvis dette er et uttrykk for kulturen i Nav, så viser dette en organisasjon uten evne til selvkritikk og til å lære av egne feil.

Situasjonen synes å være den samme i dag. Ledere tar et retorisk grep og kaller dette å ta ansvar gjennom å bli sittende.

Hva er egentlig saken? Direktører og ministre er ansvarlige for urettmessig og ulovlig frihetsberøvelse av flere mennesker. Hva sier norsk lov om samfunnets reaksjon på ulovlig frihetsberøvelse?

Jo, det skal straffes med fengsel! Nav har straffet folk med fengsel fordi de har reist til Spania!

De som har begått ulovlig frihetsberøvelse, blir ikke straffet, men belønnes med mer makt og høye lønninger.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg