Å gå baklengs inn i fremtiden er ikke løsningen, Toppe

Senterpartiet vil opprettholde et postvesen tilpasset tiden før e-post.

Publisert Publisert

UTFORDRING: Vi må sørge for å koble sammen næringslivets behov for kompetanse med de folkene vi har, kommunal- og moderniseringsminister skriver Monica Mæland (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Monica Mæland
    Kommunal- og moderniseringsminister (H)
  1. Leserne mener

I et tilsvar til mitt innlegg om distriktspolitikk, hvor jeg forsøkte å peke på de utfordringene Norge står overfor i årene som kommer, viser Senterpartiet sin autopilot ved å peke på at alt var så mye bedre før. Selv om det er fristende å gå inn i en polemikk hvor jeg f.eks. kan vise til hvordan Sp overkjørte kommunene, er det mer interessant å snakke om den fremtiden vi har i møte.

Les også

Kjersti Toppe: «Det mangler politikk, Mæland»

I den siste tiden har det virket som at også Sp har hatt lyst til å diskutere dette – men selv da Vedum fikk sjansen fra Stortingets talerstol, klarte han ikke å gjøre annet enn å gå tilbake til egne talekort og snakke om sentralisering på inn- og utpust.

Det er et problem når bedriftene i distriktene går så det griner, men ikke har de riktige folkene. Særlig når vi samtidig ser at en stor andel av befolkningen i arbeidsfør alder står på utsiden av arbeidslivet. Da må vi sørge for å koble sammen næringslivets behov for kompetanse med de folkene vi har.

Hele landet har mye å lære av Kompetanseforum Hordaland, hvor akademia, partene i arbeidslivet, Nav, offentlig og privat sektor møtes nettopp for å se hvordan vi kan få folk i en god jobb.

Sp etterspør en tillitsreform i offentlig sektor. Det kan jo høres fint ut, men når du ser hva det betyr i deres alternative statsbudsjett, så virker det direkte distriktsfiendtlig: Arbeidsplasser i Tønsberg, Steinkjer, Leikanger og andre steder skal legges ned, flere av dem vil måtte bli gjenopprettet i Oslo. I tillegg skal det kuttes i statlige IKT-prosjekter, som handler om å gi folk bedre tjenester i hele landet.

Senterpartiets distriktspolitikk kan i grunn oppsummeres sånn: De vil opprettholde et postvesen tilpasset tiden før e-post, et skattevesen tilpasset tiden før vi leverte skattemeldingen digitalt og et politi tilpasset tiden hvor kriminalitet på internett ikke eksisterte. Jeg tror ikke det å gå baklengs inn i fremtiden er løsningen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg