Derfor streiker vi

DEBATT: Vi har kollegaer som sover med mobiltelefonen under puten fordi de aldri vet når de skal jobbe.

Publisert: Publisert:

URETTFERDIG: Våre medlemmer som jobber mindre enn 20 prosent, opptjener ikke pensjon. Hadde de jobbet i en kommunal etat, ville de fått pensjon fra første krone. Dette er urettferdig, skriver Robert Bergersen Skaar. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

Robert Bergersen Skaar
Foretakstillitsvalgt Delta Haukeland universitetssjukehus

Delta Helse Bergen har nå 67 medlemmer i streik, og vi har streiket siden 29. mai. Til sammen har YS og LO tatt ut nær 700 av sine medlemmer i streik på landsbasis, fordelt på sykehus landet rundt.

Selv om vi får all mulig støtte, så har mediene og publikum ment vi er for usynlige lokalt. Noe vi langt på vei kan være enig i. Men vi står altså ovenfor en kynisk arbeidsgiverside, som allerede før streiken er et faktum, opplyser oss om at «det finnes bare et svar fra Sykehus-Norge, og det er at det ikke blir søkt dispensasjon». Da forholder ikke arbeidsgiver seg til arbeidslivets spilleregler, og de synes å mene at det utelukkende er dem som skal styre hvem som kan streike på sykehuset.

Følgelig må altså vi ta ut våre medlemmer med stor forsiktighet. Oppgitt må vi bare innse at arbeidsgiver ikke søker om dispensasjon. Man kan vel i en sånn setting mistenke at arbeidsgiver håper på tvungen lønnsnemnd?

Les også

Trapper opp sykehus­streiken

Så hvorfor streiker vi egentlig? Vi streiker for dem av våre medlemmer som jobber mindre enn 20 prosent stilling. Fordi de aldri opptjener seg en krone i verken alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon.

Hadde disse personene jobbet i en kommunal etat, så ville de fått pensjon fra første krone. Men ikke i våre sykehus. Dette er urettferdig og ikke holdbart.

  • Vi streiker for «Kari», som har en stilling mindre enn 20 prosent, og som har kommet i unåde hos arbeidsgiver slik at hun ikke får flere løse vakter. Selv om hun bidrar til at helgene går rundt på sin avdeling, så skal hun altså ikke få opptjent verken alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon.
  • Vi streiker for «Ole», som endelig fikk 100 prosent stilling. Som omsider slipper å få utmeldingsbrev fra KLP. «Ole» streiker i dag for dem som kommer etter ham.
  • Vi streiker for «Lise», som gikk i flere år som ringevikar, og som fikk brev hver gang hun ikke fikk jobbet nok, om at hun ikke lenger var innmeldt i KLP. Nå streiker hun for andre.
  • Vi streiker for våre 40 medlemmer og kollegaer som sover med mobiltelefonen under puten fordi de aldri vet når de skal jobbe. Og som aldri vet om de får jobbet nok timer.

Foto: Delta

Merkelig nok, så presterer arbeidsgiver å trekke to prosent fra lønnen i pensjonsinnskudd fra disse personene. For så å betale dette pensjonsinnskuddet tilbake på neste lønnsslipp, eller i en egen lønnskjøring seinere. Samtidig så mottar disse «bunkevis» med skriftlige ut- og innmeldinger fra KLP.

Prøv å forestill deg dette: Du blir nektet pensjonsinntjening, men likevel trekker arbeidsgiver dette på hver lønnsslipp. De gangene du ender opp under 20 prosent, så belønnes du med et utmeldingsskriv.

Les også

Hvorfor må en pasient dø for at vi skal bli tatt på alvor?

Som vårt medlem «Tove» sier: «Jeg har gitt opp å ha oversikt over dette, og må bare stole på at en stor bedrift vet hva de holder på med». Jeg skulle ønske jeg hadde den tilliten «Tove» har. Jeg vet at kompliserte lønnssystem inneholder feil. Da er det viktig at den enkelte lett kan vite om lønnsslippen stemmer. Slik er det ikke i dag.

Her er et konkret forslag til Spekter og arbeidsgiver: Spar dere selv for mye arbeid, sikre de ansatte korrekt lønn i første omgang, trygge de ansatte i små stillinger, og stopp denne uverdige, smålige, tungvinte, og diskriminerende ordningen. Og spar dere for portoen på utmeldingsbrevene.

Gi våre ungdommer og medlemmer pensjon fra første krone.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg