Ølsalg i kiosken gjør det verre for barna

DEBATT: Forslaget bør skrotes så raskt som mulig.

Publisert Publisert

VANSKELIGERE: Barn vil få det enda vanskeligere hvis alkohol mamma eller pappa kan kjøpe øl når de fyller bensin på bilen, eller når de er en tur innom kiosken, skriver Pernille Husebye. Foto: Roar Christiansen

Debattinnlegg

  • Pernille Huseby
    Generalsekretær i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan
  1. Leserne mener

BT støtter på lederplass 3. juni Virke servicehandels krav om ølsalg på kiosker og bensinstasjoner for å «jevne ut urettferdige konkurransefortrinn i dagligvarebransjen».

Det er et særdeles dårlig forslag.

I Norge har vi god tradisjon for at alkoholpolitikk er først og fremst helsepolitikk, ikke næringspolitikk.

Hensynet til folks helse og trivsel må veie tyngst. Å la landets over 3000 kiosker og bensinstasjoner få selge øl, vil øke antall utsalgssteder betraktelig.

Pernille Husebye Foto: Actis

Les også

Les BT-leiaren som innsendaren reagerer på: «Bensinstasjonar bør få selje øl»

Til sammenlikning er det i overkant av 4000 salgsbevillinger for øl i Norge i dag. Hensynet til folks helse og sikkerhet kan ikke være en salderingspost for å bedre konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet.

Forskningen er tydelig på at økt tilgjengelighet bidrar til økt alkoholbruk, og med det skader som følge av alkoholbruk. Alkoholbruk virker også negativt inn på over 200 sykdommer, hvorav kreft er en av dem. Sammenhengen mellom alkohol og enkelte sykdommer er godt kjent i befolkningen, andre er det mindre kjennskap til.

Alkoholkonsum går ut over uskyldige, enten det gjelder bråk, vold eller redusert produktivitet i arbeidslivet. Mest alvorlig er det for de mange tusen barna som har en utrygg oppvekst fordi voksne rundt dem drikker for mye. Disse vil få det enda vanskeligere hvis alkohol mamma eller pappa kan kjøpe øl når de fyller bensin på bilen, eller når de er en tur innom kiosken.

Les også

Kjersti Toppe (Sp): «Nei til ølsal på bensinstasjonar!»

Koblingen av alkoholsalg og trafikk som dette forslaget legger opp til, er også svært uheldig. Alkohol og trafikk hører ikke sammen. Hver dag foretas 14.000 kjøreturer med promille, og rus er involvert i om lag én av fem dødsulykker i trafikken.

Ølsalg på bensinstasjoner vil neppe bidra til mindre alkoholpåvirket kjøring. Vi frykter konsekvensene av å tillate kiosker og bensinstasjoner å selge alkoholholdig drikke. Det er dessuten solid dokumentasjon for at dagligvarebutikkene fører altfor dårlig kontroll med alkoholsalget, og mange selger til mindreårige.

Det er liten grunn til å tro at kiosker og bensinstasjoner vil være bedre på å forhindre salg til mindreårige enn landets mange tusen dagligvarebutikker.

Av hensyn til folkehelse, pårørende og trafikksikkerhet bør ideen om ølsalg i kiosker og på bensinstasjoner legges på hyllen så raskt som mulig.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg