Lokalpolitikerne må stå opp

Kulturministeren i Oslo bør ikke få avgjøre fremtiden til Sentralbadet.

Publisert: Publisert:

AKTIVITET: Vårt utgangspunkt er å få masse aktivitet i Sentralbadet, skriver Jan Hanchen Michelsen. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Jan Hanchen Michelsen
Nestleder, Sydnes og Nøstet velforening

Byråd Julie Andersland (V) sa i BT 15. februar at kommunen gir opp å få statlige midler til et felles kulturhus for DNS, Carte Blanche og BIT Teatergarasjen ettersom kulturdepartementet prioriterer et nybygg for DNS alene. Andersland ønsker nå et nedskalert teater i Sentralbadet, finansiert av sterkt økte statlige tilskudd til Carte Blanche og BIT. Slike tilskudd må da gå over mange år om ikke Bergen kommune igjen skal bli sittende som økonomisk svarteper. Hun hevder også at problemet ble «arvet» fra det forrige byrådet.

Henning Warloe (H) mener på sin side at byråden bløffer og at hun er «fullstendig handlingslammet» i saken. Både Warloe og Andersland overser dessuten det åpenbare poenget: At kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) ikke ensidig bør få avgjøre Sentralbadets fremtid som åpent kulturhus for tre institusjoner. Konsekvensene blir så store for både kulturliv og verneinteresser at byråd og opposisjon heller burde samarbeide til byens beste.

Les også

Nybygget ved DNS: Kunsten å ødelegge en akse

Bakgrunnen for kaoset som i vel ti år har gjort fremtiden usikker for Carte Blanche og BIT er uhyre kompleks. Sydnes og Nøstet velforening vil heller se fremover. Vårt utgangspunkt er å få masse aktivitet i Sentralbadet, i tillegg til at vi ønsker at kommunen gir Ekserserhuset en tomt nær der huset opprinnelig sto. Her ser vi for oss et kombinert bydelshus og lavterskel kulturhus, og minner om tidligere byråds Lisbeth Iversens forslag om at Ekserserhuset skal oppføres på «bombetomten» i Baneveien, rett foran Sentralbadet.

Kommunen og fylket brukte fem millioner kroner på å utrede prosjektet og drev intens lobbyvirksomhet under statsbudsjettforhandlingene. I stedet valgte departementet et nesten like kostbart DNS-tilbygg, som til overmål skal plasseres inntil teateret i den fredede Teaterparken. Dette selv om staten eier 70 prosent av Carte Blance og åpenbart har et ansvar også for denne institusjonen.

Naturligvis er det forståelig at DNS foretrekker et nybygg for seg selv og BT hadde nok rett da avisen på lederplass skrev at Sentralbadet ikke var godt nok utredet før budsjettforhandlingene. Uansett er det våre felles skattepenger som skal betale det hele og pengene bør brukes best mulig. Nå må byens politikere fortelle kulturministeren at denne saken dreier seg om mye mer enn «kun» DNS’ fremtidige arbeidsbetingelser.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg