6 krav om voldtekt

Når en av ti kvinner blir voldtatt, er dette et av Norges største folkehelseproblem.

Publisert Publisert

FEIL FOKUS: Mange ofre for voldtekt opplever at det er de som er på tiltalebenken under rettssaken, skriver Agnete Strøm. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Agnete Strøm
    Kvinnefronten i Bergen
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Den siste tiden har vi sett stort engasjement for kvinners rettssikkerhet, særlig i lys av Hemsedalsaken og nå den siste voldtektsdommen i Bergen hvor ikke engang nei er et nei. Situasjonen har vært kritisk for lenge. Vi etterlyser konkrete handlinger for å gjenreise tilliten til rettssystemet.

Her er 6 krav:

1. Lovteksten må endres slik at definisjonen av voldtekt er i tråd med internasjonale konvensjoner: Sex uten bevisst samtykke er voldtekt.

2. Full gjennomgang av rettssystemet og påtalemyndigheten. Vi støtter den vedtatte endringen i lagmannsretten som fjerner juryen og setter inn meddomsrett. Endringen må skje raskt. Bruk fagkyndige på seksuelle overgrep i retten for å belyse hva som er overgrep og de alvorlige konsekvensene overgrep får. Politi- og påtalemyndigheten skal fortsatt pålegges å prioritere etterforskning av voldtektssaker, og det må få konsekvenser dersom det ikke gjøres. Flere stillinger avsettes til å jobbe med seksuelle overgrep, slik at saksbehandlingstiden blir kortere.

Les også

Ba jeg egentlig om å bli voldtatt?

3. Skolering av politi, jurister, fagdommere og meddommere. Kunnskap om hva som er seksuelle overgrep samt konsekvenser det får for ofrene og samfunnet, må prioriteres høyere i undervisning på Politihøgskolen og i juristutdanningen. Fagdommere og lekfolk må få grundig opplæring i hvordan fordommer om seksualitet og voldtekt kan påvirke skyldspørsmålet i voldtektssaker.

4. Dommere, aktor og bistandsadvokater må stoppe forsvarere som driver karakterdrap på offeret. Mange ofre for voldtekt opplever at det er de som er på tiltalebenken under rettssaken. Det bør innføres en orientering om hvordan en lovbestemmelse skal tolkes. For eksempel kan ikke tidligere seksualpartnere eller antrekk være relevant. Forsvarsadvokater må ha egne etiske retningslinjer for voldtektssaker.

Les også

Juss-professor: De vanskelige voldtektene

5. Folkehelsekampanje mot voldtekt og forebyggende holdningsarbeid i barnehagen og skolen. Staten har brukt over 20 millioner kroner på en kampanje for å få folk til å slutte å røyke. Når en av ti kvinner blir voldtatt, er dette et av Norges største folkehelseproblem. Menn blir ikke født som voldtektsmenn. Holdningsskapende arbeid må starte tidlig. Hver skole skal forplikte seg til å gjennomføre undervisningsopplegg relatert til vold og overgrep. Skolene må vise til at de har et samarbeid med en lokal/eller relevant aktør som sikrer at undervisningen gjennomføres. Temaet voldtekt skal tas med i rammeplanene for aktuelle grunn- og videreutdanninger på høyskolenivå.

6. Lovpålagte overgrepsmottak i alle deler av Norge. Kommunene må forplikte seg til å inngå avtale med et lokalt støttesenter, slik at støttesentrene alltid er tilgjengelige. Traumepsykolog tilknyttet hvert overgrepsmottak følger opp utsatte over tid (modellen er brukt i Stockholm på Voldtektsmottaket på Södersjukhuset). Vi krever også at rådgivningskontor for kriminalitetsofre utvides til å få landsdekkende støttefunksjon

Les også

Meddommer: - Dette er en svært utakknemlig jobb

Disse seks overordnede kravene for bedring av rettssystemet ble overlevert til justisminister Anders Anundsen 12. oktober. Kvinnefronten fikk 16 organisasjoner med bak kravene, og mange nye organisasjoner slutter seg til.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg