Uakseptabel ekstraavgift

Yrkessjåfører kan ikke reise kollektivt når de er på jobb.

IKKE ET VALG: Rushtidsavgiften for denne gruppen ikke noe annet en ekstraskatt for allerede pressede næringer, uten mulighet til å slippe unna, skriver Marit Warncke. Foto: Rune Sævig

  • Marit Warncke
    Administrerende direktør, Bergen Næringsråd
Publisert:

BT forteller 25. januar at byrådet skal sette i gang arbeid med hvordan transportnæringen kan slippe høyere bompenger på dager med for høy luftforurensing. Det er på tide. Men byrådet bør også fjerne rushtidsavgiften for yrkes- og nyttetrafikken.

Både ved innføring av rushtidsavgiften 1. januar 2016 og økte bompenger på dager med høye utslipp, har målet vært å redusere privatbilismen og få flere i bergensregionen over på kollektive reisemåter.

Det var uforståelig for oss og våre medlemmer at vare- og nyttetrafikk ikke fikk noen unntak. Bergen Næringsråd ga derfor klar beskjed om at det er uakseptabelt å pålegge yrkes- og nyttetrafikken en slik ekstraavgift. Vi ble ikke hørt. Vi håper på gjenklang denne gangen.

Les også

Sotra-politikar: Rushtidsavgifta i Bergen er ein strileskatt

Avgifter er ikke bare en måte å øke inntektene på, det er også et verktøy for å endre adferd. Da må det også foreligge et alternativ. For yrkes- og nyttetrafikken eksisterer ikke dette alternativet.

Varetransportøren, bilbudet, tømreren eller drosjesjåføren kan ikke vente til tidsperioden for rushtidsavgiften er over. Ei heller kan de velge hjemmekontor eller ta buss eller bybane. Derfor er rushtidsavgiften for denne gruppen ikke noe annet en ekstraskatt for allerede pressete næringer, uten mulighet til å slippe unna.

Til BT sier byutviklingsbyråden at de nå ser på mulighetene for unntak for tunge kjøretøy på krisedager. Det er bra, men det er for sent og for puslete. For byråden sier i samme intervju at dette tidligste kan iverksettes neste vinter.

Les også

13 prosent flere sykler etter rushtidsavgift

Da den lokale forskriften som åpner for en femdobling av bompengene på dager med for høy luftforurensing ble vedtatt, lå følgende setning inne: «Frem mot iverksetting skal mulige unntaksordninger for vare- og nyttetransport vurderes.»

Altså ba bystyret byrådet å ha unnagjort vurderingene før iverksetting, ikke etter. I tillegg sier bystyrets vedtak at vurderingen skal innbefatte vare- og nyttetrafikken, ikke bare tungtransporten. Ingen av disse føringene er fulgt så langt.

Byutviklingsbyråden inviterte til dialog før permanent løsning ble iverksatt. Siden har det ikke kommet noen invitasjon eller forslag.
Vi sier som byutviklingsbyråden sier i BT: Disse bilistene kan ikke bruke kollektivtransport. Heller ikke om den er gratis. Uten vare- og nyttetrafikken stopper Bergen opp. Ikke straff dem som ikke har alternative transportmåter med avgifter.