Laksens lidelser må opphøre

Laks er høyt utviklet fisk som opplever smerte. Dagens oppdrett drives langt utenfor rammene av lov om dyrevelferd.