Laksens lidelser må opphøre

Laks er høyt utviklet fisk som opplever smerte. Dagens oppdrett drives langt utenfor rammene av lov om dyrevelferd.

Publisert: Publisert:

SYKDOMMER: Den foreslåtte opptrappingen av lakseoppdrett må skrinlegges. Volumet av fisk må ned på et nivå der det er mulig å få bukt med de mange sykdommer, mener Karen Frivik. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Karen Frivik

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) bruker gamle mantra som «økt konkurransekraft» og «større verdiskapning» når hun vil øke mengden oppdrettslaks ytterligere. Hun foreslår fem prosent vekst. Med store systemiske sykdommer som det ikke finnes kur for, fremstår disse parolene som uansvarlig tåkeprat.

Vi mener at dagens oppdrett drives langt utenfor rammene av lov om dyrevelferd, som krever «god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov» og at «Dyrs levemiljø skal fremme god helse» (§23).

Men ingen fiskeriminister har sørget for at loven følges. Har alle fiskeriministerene, Aspaker inkludert, vært i lommen på lakselobbyen?

Økende problemer

Vi er dypt bekymret for de alvorlige lidelsene til oppdrettslaksen. En rekke smittsomme sykdommer har ifølge Veterinærinstituttet i Bergen kommet for å bli. Ulike typer hjertebetennelser herjer ved hver fjerde lokalitet, ofte med dødelig utgang. Nytt av året er amøber i gjellene, som forårsaker langsom kvelning og som opptrer ved hver tiende lokalitet. Sykdommer som bryter ned lever og bukspyttkjertel er uråd å bli kvitt. De er dødelige og er påvist ved hver femte lokalitet.

Les også

Åpner for fem prosents vekst

Problemene med lakselus er økende. Et arsenal av ulike gifter benyttes for å knekke en stadig mer resistent lus, gift som ved uhell gjør at tonnevis av laks omkommer.

Ufattelige lidelser

Den frihetselskende, kraftige laksen utsettes for ufattelige lidelser, alt mens den er henvist til et trist og karrig liv som stimfisk i overfylte merder. Nok et offer for denne pengekåte næringen er rensefisken som fanges inn fra et liv i det fri for å spise lus av laksen, mens den sakte sulter i hjel i mangel på annen næring.

Verken ministeren eller oppdrettsnæringen synes åpne for å tenke nytt. Det benyttes kun mer av samme «medisin».

Må følge krav

«Miljøkravene» som Aspaker nå lanserer med krav til enda færre lakselus, innebærer bare enda mer gift. Selskapet Sinkaberg-Hansen, der tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) er medeier, brukte i fjor 1100 tonn hydrogenperoksid til avlusing. Dette er ekstremt hardt for laksen og store mengder skal ha omkommet. En lokalitet ble behandlet hele 19 ganger!

Vi krever nå at regjeringen følger dyrevelferdslovens krav, noe som også støttes av blant annet Veterinærhøgskolen. Den foreslåtte opptrappingen på fem prosent må skrinlegges. Volumet av fisk må ned på et nivå der det er mulig å få bukt med de mange sykdommer og lidelser, og produksjonsvilkårene må endres slik at det fremmer akseptabel velferd.

Det må utarbeides en plan som gjør at kravene i dyrevelferdsloven oppfylles.

Den foreslåtte opptrappingen på fem prosent må skrinlegges

Ny stortingsmelding

For tiden jobbes det med en ny stortingsmelding om lakseoppdrett som skal legges frem for Stortinget til neste år. Der bør det inn et kapittel om lidelse og velferd. Hittil har norske regjeringer kun snakket om fiskevelferd når det tjener konkurranseformål. Det er på høy tid å erstatte flosklene med innhold.

Laks er høyt utviklet fisk med et spekter av individuell atferd og følelser, den opplever smerte og reagerer på musikk. Kravet om velferd for laksen vil ikke forsvinne.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg