Vi må ta privatlivet tilbake

Vi kan ikke ta friheten til å tenke hva vi vil for gitt lenger.

OVERVÅKES: Vår digitale hverdag gjør det stadig enklere å overvåke hva borgerne til enhver tid gjør, skriver innsender. Bildet er fra en demonstrasjon i Oslo i 2013 mot datalagringsdirektivet, organisert av gruppen hackersamfunnet Anonymous. Scanpix

  • Sondre Hansmark Persen
    3. kandidat, Hordaland Venstre

Å ha et rom rundt deg som er ditt og bare ditt, er noe av det vakreste vi har sikret oss i moderne, liberale demokratier. Et sted hvor du kan tenke hva du vil, lure på hva du vil, føle hva du vil, og være sikker på at ingen andre kan trenge seg på.

Denne friheten kan vi ikke lenger ta for gitt. Personvernet og privatlivet er under sterkt angrep. Vi ser stadig nye forsøk fra myndigheter og selskaper til å drive med mer og mer omfattende overvåking enn tidligere. Hverdagen vår blir stadig mer digital, og det gjør det også enklere å overvåke hva borgerne til enhver tid foretar seg.

Mange husker ennå det omstridte datalagringsdirektivet. Direktivet, som ble erklært ugyldig av EU-domstolen i 2014, ville gitt Norge vide fullmakter til å samle inn informasjon om digital kommunikasjon: Hvem du snakker med, når og hvor du gjør det. Arbeiderpartiet og Høyre var sikker i sin sak: Datalagringsdirektivet skulle innføres. Mange av oss andre pustet derimot lettet ut da domstolen slo fast at dette krenket den grunnleggende respekten for privatlivet og personopplysningene.

Noen år senere prøver Høyre og Frp seg på en omkamp. Norske borgere skal fortsatt overvåkes på nett, men nå under navnet «Digitalt grenseforsvar». Det digitale grenseforsvaret vil gi Forsvaret utvidede muligheter til å overvåke all datakommunikasjon som krysser norske landegrenser med kabel.

Dette høres kanskje ikke så veldig farlig ut, men når du kommuniserer med venner og bekjente via Facebook og Snapchat, krysser denne informasjonen den norske grensen og kan lagres av staten. Dette er et omfattende inngrep i privatlivet til mennesker som ikke er mistenkt for kriminalitet.

Staten skal sørge for borgernes trygghet, men til hvilket formål? Trygghet må vi ha for å få muligheten til å leve frie og gode liv, uten vilkårlige inngrep i hverdagen. Et for omfattende overvåkingssamfunn setter nettopp dette frie og gode livet på spill.

I ytterste konsekvens vil mer dataovervåking, mer telefonavlytting og mer skjermavlesing ødelegge det de er satt til å beskytte: Vår grunnleggende rett til å tenke, tro og ytre hva vi vil. Venstre skal være garantisten for et sterkt personvern, en begrenset stat, og mindre grunnløs statlig overvåking.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg