Vil vi virkelig ha det sånn i byen vår?

På denne banen er barns ferdsel og frie lek uønsket, skriver Anders Waage Nilsen.

Publisert Publisert

Den mest brukte inngangen, nærmest skolen, er allerede stengt av med permanent gjerde, skriver Anders Waage Nilsen. Foto: Anders Waage Nilsen

Debattinnlegg

 • Anders Waage Nilsen
  Landås

«Kunsten», fotballbanen på Landås, har i alle år vært et nærmiljøanlegg.

Åpen i alle ender, slik at barn fra øvre og nedre del av bydelen kunne møtes. Et sted å lære seg å sykle, eller henge med venner.

I ene enden ligger en gresslette, Jonsebakken, perfekt til aking på vinteren og intervalltrening på sommeren. Denne bakken er også en snarvei til skolen, og en viktig atkomst for barnehagen like overfor – som bruker området mye.

Anders Waage Nilsen. Foto: Kristine Lindebø (arkiv)

Nå er dette snart historie. I disse dager holder en entreprenør på å montere et fem meter høyt gjerde på tvers av hele Jonsebakken. Dette gjerdet settes opp for å hindre aking og atkomst fra øvre Landås ned på banen. Hele området avstenges, i alle ender. Den mest brukte inngangen, nærmest skolen, er allerede stengt av med permanent gjerde. Det som historisk kanskje har vært den mest brukte allmenningen på Landås omgjøres til en gigantisk kunstgress-silo, en ørken av gummigranulat, tilrettelagt for voksne spillerne. All ferdsel skal sluses gjennom en hovedinngang.

Grepene forteller en tydelig historie:

På denne banen er barns ferdsel og frie lek uønsket.

Prosessen som ledet frem til dette kan umulig være i tråd med kravene i forvaltningsloven. Ingen av de nevnte tiltakene er varslet til naboer. I tegninger som ble sendt ut til høring står det ingenting om at man skal ødelegge veletablerte ferdselsårer. Baune, som opprinnelig planla en utvidet bane her, gjorde eksplisitt avtale med naboer om å ivareta Jonsebakken, og sikre anleggets åpenhet. Anlegget ble i opprinnelige planer kalt et «nærmiljøanlegg». Dette ordet har på forunderlig vis forsvunnet fra plandokumentene. .

Denne tragedien begynte da kommunen (som eier tomten, finansierer tiltaket og utsteder byggeløyve) tok over prosjektet fra Baune. De valgte da å se bort fra avtaler som var inngått mellom idrettslaget og andre aktører i nabolaget.

Etat for utbygging har, under dekke av kravene i forurensningsloven, laget sin egen reviderte plan som er ekstremt ødeleggende for nærmiljøet. Ikke et ord er nevnt om andre føringer, eksempelvis kommunen egne ambisjoner for nærmiljøutvikling, grøntstrukturer, brukerinvolvering og så videre.

Arkitektonisk og konseptuelt er det bare ett ord som beskriver prosjektet: Talentløshet.

Man lar uspesifikke «idrettsfaglige hensyn» diktere et stort byutviklingsgrep – som går helt på tvers av alt annet som er vedtatt – som hensynet til barns ferdselsårer og krav til flerbruk. I forsøk på dialog med kommunens prosjektleder har det kommet opp de merkeligste og mest useriøse argumenter. Først ble det hevdet at gjerdet ble sett opp for å «hindre landing av paraglidere», noe paragliderklubben karakteriserer som det reneste tøv, og dessuten livsfarlig i tilfelle nødlanding. I senere korrespondanse sier de at Jonsebakken avstenges for å unngå «unødig slitasje» på banedekket. Med andre ord: Anlegget er utformet for at banen ikke skal brukes av barn og utenom treningstider.

På direkte spørsmål svarer kommunens prosjektleder at det IKKE er gjennomført analyser av gangstrukturer i området. De har kun sett på «terrengslitasje fra flyfoto» og gjort seg sine egne konklusjoner. Barna selv, skoleledelse og barnehager har heller ikke vært involvert i planleggingen. Vi som bor i nærheten har gjentatte ganger etterspurt informasjon om planer, uten respons. At det nå faktisk monteres gjerde har vi fått vite gjennom samtaler med en entreprenør som helst ikke ville snakke med oss.

Jeg vet at flere politikere har skjønt at dette prosjektet har havnet på helt feil kurs, men at det er vanskelig å gripe inn i konkrete saker på lavere nivåer i administrasjonen. Selv har jeg gjennom denne saken skjønt at noe er alvorlig galt med måten idrettsanlegg prosjekteres på.

På Landås innebærer bruken av kunstgress, et miljøskadelig banedekke, i praksis at man destruerer viktige kvaliteter og strukturer i et nærmiljø. Det dramatiske inngrepet skjer uten varsling, uten mulighet for høring, med null involvering av ulike brukergrupper i området. Politikerne var heller ikke orientert om de reviderte planene da anlegget ble vedtatt i bystyret.

Vil vi virkelig ha det sånn i byen vår?

Kommunen snakker stolt om at det gamle Høgskole-bygget, som ligger like ved, skal bli et «pilotprosjekt for inkluderende arkitektur». Det er flott. Men hele dette prosjektet blir jo pinlig når Landåsbanen er blitt et pilotprosjekt for det stikk motsatte.

For å prøve å redde en viktig leke- og møteplass på Landås og hindre at liknende ting skjer andre steder, har en gruppe naboer nå varslet at vi vil påklage prosjektet og prosessen. Men denne konflikten er egentlig helt unødvendig. Det eneste som trengs er en dialog rundt muligheter, en dialog som i så langt har vært fullstendig fraværende.

Landåsbanen kan med enkle og smidige grep omgjøres til et flerbruksanlegg preget av åpenhet, uten at det går på bekostning av fotballkvalitetene. Vi har kloke politikere i denne byen, og jeg vet at det er heftige tider. Men det som har skjedd på Landås er en alvorlig feil.

Feil kan være kilde til viktig læring.

Feil kan og bør rettes opp.

Publisert
BT anbefaler

Koomson møtte ikke opp på treningen. Dette skal være forklaringen.

Gilbert Koomson møtte ikke opp på Brann-trening. Klubben fikk ikke vite hvorfor.

LES SAKEN

Sakene flest leser nå

 1. Lørdag aksjonerer de: – Jeg tror dette kan bli noe av det største vi har sett i vest

 2. Politiet stoppet tre student­fester i Bergen i natt

 3. Slik sto bilen da politiet kom. – Styrt rett i elven.

 4. Nytt smittetilfelle i Helse Førde

 5. 40 personer smittet på utesteder i Bergen

 6. Fremdeles hjemmekontor? Dette kan du kreve at arbeidsgiveren din dekker.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Byplanlegging
 2. Byutvikling
 3. Kunstgress
 4. Barn