Ikke hør på Bøygen – gå ikke utenom bykjernen og Bryggen!

«Gå utenom!» sa Bøygen i Peer Gynt. Bøygen symboliserte manglende prinsippfasthet og det å unnvike de rette valgene.

Publisert:

BORT MED BILER: Arkitektkonkurransen i sommer viste med all tydelighet hvor vakkert det kan bli med bybane på Bryggen, skriver innsenderen. Foto: Illustrasjon: Mot Vågen (Asplan Viak m.f.)

Debattinnlegg

Ola B. Siverts
Samfunnsplanlegger i Arkitektgruppen CUBUS AS

Å legge Bybanen utenom bykjernen er å øve vold mot selve Bybanens grunnidé og misjon. Bybanen er ingen T(unnel)-bane, ingen metro – den er en trikk. En akkurat passe somlete trikk. En fantastisk åpen, synlig og tilgjengelig trikk som bringer folk frem over stort sett ganske korte strekk på et så enkelt vis at den på kort tid har bortimot revolusjonert kollektivtrafikken i Bergen. Akkurat slik vi håpet, vi som kjempet for å få Bybanen etablert.

Bybanen – lightrail – lettbanen, som danskene sier – den er de mindre byenes løsning for å få skinnegående kollektivtrafikk. Og Bergens løsning har vakt oppsikt over hele Europa; med kvalitetsgrep i alle ledd har Bybanen ikke bare økt kollektivbruken dramatisk, men også skapt en investeringsboom som har gjort det mulig langt raskere enn forventet å nærme seg «kompaktbyen». Et langt mer klima- og miljøvennlig Bergen enn den spredte, bilbaserte byen som var etterkrigstidens store feilgrep.

VINNERFORSLAGET: Slik ser arkitektene for seg at Bryggen kan bli med bybanetrasé. Foto: Illustrasjon: Mot Vågen (Asplan Viak m.f.)

Bybanens hensikt er å gjøre byen tilgjengelig, enklere og bedre enn noe annen transportform.

Det er en grunn til at tusener av folk bruker Bybanen bare for å komme fra Starvhusgaten til Nedre Nygård: For alle som ikke er så mobile, så er de 500 meterne fra Bystasjonen til Torgallmenningen en barriere. Bybanen senker terskelen. Det er dette som på fint heter «universalitet»; byen blir mer demokratisk – også marginaliserte grupper får ta den i bruk.

Og her er vi ved kjernen i striden om Bybanen over Bryggen eller ei, som ikke bare er et spørsmål om Bryggen, men om hele bykjernen: Skal Bybanen betjene indre by eller ikke? Det er dette Rødt og Senterpartiet og alle andre som tror tunnel utenom Bryggen løser et problem, må svare på.

En bybane med rådyre stopp under jorden svekker verdien av den demokratiske, åpne, synlige banen. Oppfatningen som henger igjen fra gammelt av, at hastighet er så viktig, er uttrykkelig motbevist av Bybanens enestående suksess de siste ni årene.

Ja, at folk bruker Bybanen som transport fra sentrum til og fra Flesland, er nesten ikke til å tro, men sier svært mye om at det er ikke bare er klokketid som avgjør folks transportvalg, men i langt større grad forutsigbarhet, pålitelighet, komfort og enkelhet.

På samme måte velger noen å sykle eller gå fordi det gir en opplevelses- og helsegevinst – selv om en «taper» noen minutter.

«Tunnelfolket» undervurderer også Bybanens kraft til å rydde opp i byen. Akkurat nå pågår et stort opprydningsarbeid langs Store Lungegårdsvann og over Mindemyren. Byens bakgårder blir attraktive bymiljø.

Bykjernen har samme behov: Strekket fra Kaigaten til Sandbrogaten er alt annet enn vakkert; det er asfalt og betongskiller, det er biler og trailere, skilt og stolper. Bybanen vil gi en enestående mulighet til en real «makeover». Arkitektkonkurransen i sommer viste med all tydelighet hvor vakkert det kan bli, og nå til en høyst overkommelig pris med minst 66 prosent statlig finansiering.

Hvordan kan Rødt, Senterpartiet og Høyre ta sjansen på å skusle bort alt dette ved å skulle bruke 2–3 milliarder kroner mer på en langt dårligere løsning for Bybanen og bykjernen? Omkampen setter hele Bybanen til Sandviken og Åsane i fare.

SOMLETE TRIKK: Hvis Bybanen noen gang kommer her på Bryggen, vil den gå temmelig sakte. Det behøver ikke å bli noe problem, mener innsenderen. Foto: Illustrasjon: Mot Vågen (Asplan Viak m.f.)

Og på toppen av det hele vil Bybanen garantert bidra mer kraftfullt enn noe annet tiltak til å gjøre Bryggen fri for privatbiler og trailere. Vakre Bybanen vil passere foran Bryggen med 3–4 minutters mellomrom – i dag går det biler, trailere og busser hvert fjerde sekund på dagtid.

Det er i disse tider Bybanens virkelige venner må gå i seg selv; ikke hør på Bøygen! Ta klima og miljøkrisen på alvor og sørg for at Bybanen får fortsette å gjøre Bergen bedre for «folk flest», og da er pri én nå å sørge for at bykjernen blir tilgjengelig for kollektivrevolusjonen. Raskt og til en pris som ikke gir motstanderne vann på møllen!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg