Vi trenger et kunnskapsløft for klimakrisen

Klimaundervisning må prioriteres.

Publisert:

UNG KLIMAKRIGER: Denne uken deltok klimaaktivisten Greta Thunberg (16) på klima-toppmøtet i New York. Foto: Mary Altaffer/AP

Debattinnlegg

Sigve Ladstein
Førstelektor ved NLA Høgskolen

I høst skal Kunnskapsdepartementet fastsette ny læreplan for grunnskolen. Samtidig står den unge klimaaktivisten Greta Thunberg på barrikadene for en bærekraftig fremtid uten dramatiske klimaendringer.

Greta sier tydelig hva forskere vet og politikere gradvis erkjenner: Livsgrunnlaget til planter, dyr og mennesker ødelegges i økende tempo.

Mange steder blir været våtere og villere. Urovekkende vilt. Andre steder blir det tørrere og varmere. Klimaparolene er virkelighet.

Et fornyet kunnskapsløft beskriver mer tid til tverrfaglig undervisning. Bærekraftig utvikling er et av de tverrfaglige temaene, og det er særlig viktig for klimaundervisning. Derfor må denne undervisningen prioriteres!

Temaet forener blant annet naturfag, samfunnsfag og KRLE på en slagkraftig måte. Undervisningen skal gi elevene kunnskap om sammenhenger i naturen, og forståelse for hvordan vi påvirker livsgrunnlaget vårt.

Elevene skal videre få innsikt i at naturfaglig og teknologisk kompetanse, og etiske vurderinger, er nødvendig for å begrense klimakrisen.

En tverrfaglig tilnærming vil gi elevene en bedre helhetsforståelse, men jeg frykter det ikke vil følge økte bevilgninger til realisering av intensjonene. God tverrfaglighet krever tid til planlegging og organisering av skoledagen som tjener formålet. I dag finnes ikke denne tiden.

Bevilgende myndigheter, skoleeiere og rektorer må sikre rammer for realisering av tverrfaglig klimalæring. Først da får vi et kunnskapsløft for klimakrisen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg