Klimaendringene gir økt skredfare

DEBATT: Mye taler for at vi ikke er rustet til å håndtere klimaendringene.

Publisert Publisert

KRISETEAM: Det er våre medlemmer som står i aller første rekke når skredet går. Brann- og redningstjenesten må trå til og kriseteam må opprettes, skriver Ingunn Reistad Jacobsen. Bildet er fra raset i Jølster. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Ingunn Reistad Jacobsen
    Leder, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk, Fagforbundet Hordaland
  1. Leserne mener

Varmere, villere, våtere. Dette er spådommen for klimaet i Norge de kommende årene. I år har vi sett at dette er i ferd med å bli realitet.

Til tross for det er ikke bevilgningene til forebygging av skred i nærheten av behovet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har anslått behovet til å være minst 3,9 milliarder kroner, men i år er det kun bevilget 350 millioner. Altså under en tidel av det egentlige behovet.

Jeg forstår at statsbudsjettet ikke er stort nok til å dekke alle gode formål, og at ting må tas litt etter hvert. Men denne innsatsen er altfor svak.

Vi vet at det er billigere å forebygge enn å reparere, og ikke minst at konsekvensene for dem som rammes av skred, kan være kolossale. Folk mister hjemmene sine, veier og infrastruktur raseres.

Det er våre medlemmer som står i aller første rekke når skredet går. Brann- og redningstjenesten må trå til, kriseteam må opprettes og teknisk etat rydde og sikre områdene i samarbeid med øvrige redningstjenester.

Folk må ha midlertidig tak over hodet, og helse-og sosialtjenesten må sørge for at innbyggerne har det så godt som mulig i en slik krisesituasjon.

Ingunn Reistad Jacobsen representerer Fagforbundet Hordaland. Foto: PRIVAT

Mye taler for at vi ikke er rustet til å håndtere klimaendringene. Vi ser stadig oftere at jord- og steinras ødelegger veinettet. Voldsommere regnvær enn vi er vant til fører til oversvømmelse, flom og forurensing.

Klimaendringer representerer en stor utfordring for vannforsyningen. Mer ekstrem nedbør gir større avrenning og mer forurenset råvann, som i sin tur blir vanskeligere og unødig ressurskrevende å lage drikkevann av.

Om få uker er det kommune-og fylkestingsvalg. Selv om skredsikring ikke er en del av kommunevalgkampen, bør sterke og velfungerende kommuner som prioriterer infrastruktur som vei, vann og avløp definitivt være en del av kampsakene for et nytt kommunestyre.

Fagforbundet mener det er tydelige politiske skillelinjer mellom blå og rødgrønn side når det gjelder å prioritere sterke kommuner og gode offentlige tjenester, både de tjenestene som synes og de vi helst ikke skal merke noe til, som infrastruktur og beredskap.

Derfor anbefaler vi alle å bruke stemmeretten og stemme rødgrønt, både i kommunevalget nå og i stortingsvalget om to år.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg