Bryggen vil neppe miste statusen som verdensarv

Forbindelsen til Vågen ble brutt lenge før Bybanen kom inn i bildet.

Publisert: Publisert:

EN SVUNNEN TID: Det er ikke mulig å reetablere den tidligere forbindelsen til Vågen, om en da ikke fjerner kaifronten, rekonstruerer bryggeskur og vippebommer, og gjør hele området musealt, skriver Carolyn Ahmer. Bildet er fra cirka 1918. Foto: Arkivfoto: Marcus/UiB (ukjent fotograf)

Debattinnlegg

Carolyn Ahmer 
Førsteamanuensis, Institutt for byggfag, HVL

Riksantikvaren har sendt signaler om at Bryggen risikerer å miste Unesco-statusen hvis Bybanen legges over Bryggen. Bakgrunnen er blant annet at banen vil skape en barriere mellom Bryggen og Vågen.

Direktoratet mener at Bryggen bør være mest mulig fri for motorisert ferdsel, og at utviklingen må skje på «middelalderbyens premisser».

Les også

Bakgrunn: Riksantikvaren mener Bryggen-traseen er «uakseptabel»

Listen over verdensarvsteder i fare baserer seg på alvorlige hendelser som krig, naturkatastrofer, massiv byutvikling og forurensning. I 1979, da Bryggen ble innskrevet på verdensarvlisten, representerte biltrafikken allerede en barriere mot Vågen, tett inntil bryggegårdene.

Det er derfor lite sannsynlig at en lokal byutviklingssak, der forurensende biltrafikk erstattes med miljøvennlig transport, vil endre Bryggens verdensarvstatus.

Bryggens autentisitet som kulturminne er knyttet til strukturene fra middelalderen, bygningene fra 1700-tallet, materialbruken og tradisjonell håndverksutøvelse. Området i seg selv har mistet sin opprinnelige funksjon som byens havnekvarter, og kontakten med Vågen ble brutt da kaiutvidelsen kom på 1920-tallet og biltrafikken gjorde sitt inntog.

Det er derfor ikke mulig å reetablere den tidligere forbindelsen til Vågen, om en da ikke fjerner kaifronten, rekonstruerer bryggeskur og vippebommer, og gjør hele området musealt.

Bryggen er i dag en sesongbasert turistdestinasjon, dominert av suvenirbutikker og restauranter med uteservering på den tidligere bryggekanten. Området er dessuten lite integrert i det øvrige bysamfunnet.

En bybane kan bidra til å rette på dette ved at Bryggen og middelalderbyen inkluderes i et overordnet miljøvennlig samferdselssystem, og blir mer tilgjengelig for byens innbyggere og besøkende, året rundt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg