Bekymringsmelding for Bergen

DEBATT: Det går ut over byens beste når fokuset ene og alene er på bompenger.

Publisert Publisert

ALVOR: Nå må både våre folkevalgte og vi velgere innse alvoret. Politikerne må komme seg ut av kontorene sine og lytte til befolkningen, og velgerne må kreve mer enn urealistiske og populistiske løsninger, mener Herman Friele. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

  • Herman Friele
    Tidligere ordfører i Bergen, Høyre
  1. Leserne mener

Jeg har en alvorlig bekymringsmelding for Bergen. Det gjelder våre folkevalgte – bystyret og byrådet. Det gjelder også oss innbyggere – Bergens velgere. Det virker nå som om alt dreier seg om kun en sak: Bompenger. Det er helt naturlig. Det berører, og det engasjerer oss innbyggere til en dimensjon som vi her i byen er kjent for.

Brenner vi for noe i Bergen, brenner vi for det med stort engasjement. Men byen vår kan ikke bare styres med det ene politiske fokuset. Varskuet går først til politikerne, dem vi valgte til å styre byen vår og derved passe på våre interesser og våre anliggender. Når så mange av oss, som vanligvis er kjekke og greie å ha med å gjøre, sier at NOK ER NOK, mener jeg oppriktig at både de nasjonale og de lokale politikerne ikke har lyttet over lang tid.

Rammebetingelser legges nasjonalt. Den lokale tilpasning til disse er derfor begrenset. Likevel er det mer enn nok manøvreringsplass for våre lokale politikere til å finne gode løsninger som vi innbyggere aksepterer. Dette skjer ikke nå. Over tid har det sittende byråd og mange i bystyret mistet kontakten med oss borgere, som er «grasrota», eller så har de ikke elementær kunnskap om enkel økonomisk husholdning.

Når du kjøper noe, privat eller offentlig, må du enten betale kontant eller gjennom avbetaling over tid. Når det er investert i skinnegående bybane, veier, sykkel- og gangveier, må dette med andre ord betales, og det må betales i betydelig grad gjennom lokale bompenger og offentlige nasjonale tilskuddsordninger.

Les også

BT på leiarplass: «Bergen må bygge Åsane-bana»

Når Bybanen og annen infrastruktur ble påbegynt for mange år siden, var tilskuddssatsen åtte prosent. I dag har Regjeringen økt satsen til 50 prosent for nye investeringer. Vi sliter dermed lokalt med å nedbetale tidligere investeringer. Når investeringene, uansett hvor bra de enn måtte være, er store, blir regningen stor og dermed også behovet for bompenger stort.

Derfor går bompengeinnkrevingen nå opp, sammen med offentlig transport og antallet syklister og fotgjengere. Greit nok. Men bilbruken går ned. Bompengeinntekten, de pengene vi skal betale bybanen, veier og liknende med, går dermed samme veien. Samtidig øker andelen elbiler voldsomt, noe som igjen reduserer bompengeinntektene.

Vi har derfor alle fått en stor «fellesgjeld» på våre skuldre. Den må nedbetales, enten vi vil eller ei. Regningen kan ikke kastes i bosset. Uansett hva dagens politikere forteller oss velgere nå til kommunevalget, og uansett hva nye politikere – som for eksempel bompengepartiet – sier, nytter det ikke å sende regningen tilbake til myndighetene. Dagens bompenger gjelder betaling av den infrastrukturen vi allerede har. Vi i Bergen må betale den selv.

Da må vi kreve at våre lokale politikere reduserer kostnadene, uten å redusere ambisjonene ved utbygging av et godt og grønt kollektivtilbud i hele byen vår. Vi vet at Bybanen koster mye, og at pengene til å bygge den ikke finnes uten enda mer bompenger.

Les også

Bakgrunn: Så lite får bompartiet gjort med bompengane

Men vi kan protestere høylytt på to ting: De nye bomstasjonene, og videre utbygging av bane og vei uten at regjeringen tar en større del av investeringene.

Plasseringen av de nye bomstasjonene føles urettferdig. De er de også for mange. Vi vil ha de flyttet, og om mulig også fjernet. Vi vil heller ikke ha mer vei eller bybane som resulterer i høyere bompengesatser enn dagens. Skal det bygges, skal det loves fra sentrale myndigheter at en større andel enn i dag av regningen skal tas nasjonalt. Aller helst bør hele bompengesystemet endres til et nasjonalt økonomisk ansvar.

Jeg er overbevist om at nå må både våre folkevalgte og vi velgere innse alvoret. Politikerne må lytte. De må komme seg ut av kontorene sine. De må stille opp der folk er. I fire år som stolt borgermester i Bergen – en av verdens vakreste byer – lyttet jeg mye. Jeg gikk på Torgallmenningen, jeg gikk på Festplassen, Torget, Nesttun torg, Åsane senter, og Lagunen. Jeg lyttet til unge, voksne, eldre, narkomane, syklister, bilister, småbarnsforeldre, næringslivet, frivillige organisasjoner, idretten, og menigheter.

Jeg lyttet til folk fra Arna, Bergen sentrum, Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg, Ytrebygda, Åsane. Og bergensere har mye på hjertet. Heldigvis. Og det jeg hørte, formidlet jeg videre til våre folkevalgte og da spesielt byrådet. Folkets røst ble hørt.

Jeg mener at det knyttet oss bergensere sammen. Denne byen rommer de beste folkene. De med høyest innestemme. De som bryr seg. De som er med når det gjelder. De som heier frem Brann til gull. Det er et stort engasjement her i byen, når det virkelig gjelder – og det gjør det nå.

Våre politikere må nå igjen snakke med og lytte til byens befolkning. Det bør være en selvfølge og er en plikt. Vi innbyggere – vi velgere – vi vil bli tatt på alvor.

Les også

Høyre vil flytte Bybanen til Åsane bak i køen - byråden reagerer

Mitt råd og appell til både dagens og kommende politikere er: Lytt til, og snakk med, byens befolkning. Og gjør noe med det dere hører og ser.

Mitt råd til alle oss som kommer til å stemme ved kommunevalget i høst, er at vi må forlange mer mangfold av byens politikere enn kun en urealistisk populistisk løsning på bompengene. Det er tusen andre saker som skal ivaretas av våre folkevalgte: miljø, skoler, byplan for byutvikling, barnehage, helse og sosiale saker, kultur, skatter og avgifter, og mye, mye mer.

Det er selvfølgelig fristende å sende et signal til politikerne fra oss velgere at «NOK ER NOK» og stemme på dem som sier det. Men jeg er overbevist om at dette allerede nå er forstått gjennom aktiv debatt fra blant annet medienes side, og ikke minst de direkte signalene vi innbyggere har sendt ut via meningsmålinger, leserinnlegg, debattmøter osv.

Denne gangen gjelder det bompenger – neste gang en annen viktig sak. Vi har markert at vi velgere vil ha innflytelse på politikken. Det får holde i denne omgang. La oss derfor stemme på de partiene og de politikerne som ivaretar best hele bredden av hvordan Bergen skal styres til høsten – for hele byens beste.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg