Vi vil ikke ha en åpen russcene på Laksevåg

Utdeling av mat og annet på åpen gate øker konfliktene mellom rusavhengige og nærmiljøet.

Publisert Publisert

HET DISKUSJON: Den nye uteplassen ved Strax-huset skulle skape bedre forhold for de rusavhengige, men har foreløpig ført til konflikt mellom kommunen og frivillige hjelpere. Foto: Marita Aarekol

Debattinnlegg

  • Lubna Jaffery
    Byråd for arbeid, sosial og bolig (Ap)
  1. Leserne mener

De siste årene har det skjedd mye positivt i rusomsorgen i Bergen. Vi har fått flere MO-sentre, brukerrom, overdoseteam og aktivitetstilbud. Rusavhengige som ønsker å bli rusfri, skal gis muligheten til dette.

Samtidig må vi akseptere at ikke alle kan eller ønsker å bli rusfri. Byens rusavhengige skal sikres et mest mulig verdig liv.

Alle innbyggere i Bergen skal føle seg trygg og ivaretatt. Situasjonen på Laksevåg de siste årene har ikke vært bra. Barn og beboere har vært redd for å gå gjennom undergangen ved MO-Gyldenpris. Slike åpne russcener skal vi ikke ha i Bergen. Det er ikke verdig for noen.

Derfor bygget vi en uteplass til brukerne av MO-senteret på Gyldenpris. Og derfor ønsker vi ikke at frivillige deler ut mat på gaten utenfor MO Gyldenpris. Utdeling av mat, hygieneartikler, klær og annet på åpen gate i et allerede utsatt område, øker konfliktene mellom rusavhengige og nærmiljøet.

Lubna Jaffery Foto: Eirik Brekke

Det vil føre til at andre rusavhengige enn de som bruker MO-senteret, oppsøker Gyldenpris. Laksevåg har fått nok nå. Miljøet som var i tunnelen er nå mer spredt utover byen. Dersom de frivillige ønsker å hjelpe, mangler vi frivillige som møter rusavhengige der de er, uten at vi skaper faste møteplasser som utvikler seg til åpne russcener.

Kommunen har løpende dialog med de frivillige. Alle kan bruke uteplassen, og dersom frivillige ønsker å oppsøke den for å snakke med brukerne, er det veldig fint. Relasjonen de bygger til enkeltmennesker er verdifull.

De må gjerne oppsøke miljøer ulike steder i Bergen, men vi ønsker ikke utdeling av varmmat på gaten. Å måtte innta sine måltider på gaten bidrar ikke til verdighet, men tydeliggjør bildet av utenforskap.

Det finnes mange andre steder i Bergen som deler ut både mat og/eller klær innendørs, som Sammen-senteret, Kirkens Bymisjon, Kafe Lazarus, Evangeliesenteret og MO-sentre i andre bydeler.

Uten frivilligheten ville de vanskeligstilte i byen hatt det vanskeligere. Jeg setter stor pris på de hundrevis av timene som legges ned i frivillig arbeid hver dag. Men jeg har også et ansvar for å følge opp bystyrets vedtak om å fjerne de åpne russcene i Bergen. Det er vi i gang med nå.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg