Ikke fød i helgen. KK stenger fødestuer.

Hvordan kan en av landets største fødeavdelinger stenge fødestuer i helgene?

KVINNEKLINIKKEN: - Vi må bare beklage, vi kan ikke mer, skriver Eline Skirnisdottir Vik i Jordmorforeningen.

  • Eline Skirnisdottir Vik
    Jordmor og stipendiat, Høgskulen på Vestlandet

Eline Skirnisdottir Vik.

Kvinneklinikken 2014: Mange fødende må vente både på fødestue og jordmor. Det er for få fødestuer og bemanningen er for lav. Dette har resultert i en mengde avviksmeldinger. Alle fødekvinner har rett på en fødestue. Alle fødekvinner har rett på en jordmor. Kvinneklinikken, våren 2015: Vår viseadministrerende direktør Faugstad klipper snoren som åpner en ny kombinert fødeavdeling, det er en gledens dag. Jordmødrene på KK synes det er bra, ledelsen er lettet, og de fødende kan glede seg over mindre press på fødeavdelingene.

Kvinneklinikken, høsten 2015: Det er budsjettkrise på KK. I juni hadde vi fødselsrekord. Året så langt har vært travelt, jordmødrene har stått på hele sommeren, og vi har vært lite folk. Likevel dette underskuddet?

Vi skal spare penger. Samtidig skal vi ta i mot like mange fødende, hjelpe like mange barselkvinner, være tilstede for like mange som har det vanskelig, og dette skal vi gjøre samtidig som vi skal spare millioner. Det er ikke vanskelig å forstå at det da ikke nytter å spare på osteskiver eller babybleier. Det må lønnskutt til.

I helgene blir det ikke tatt inn personell dersom jordmødre eller barnepleiere er syke. I flere helger har Storken eller den nye kombinerte avdelingen Føde 2 vært stengt. Sykefraværet har vært stort, og det kan selvfølgelig være en tilfeldige variasjon som gjør at det er slik. Eller det kan være slitne jordmødre etter en ekstra travel sommer. Noen vil kanskje hevde at det er en konsekvens av at flere jordmødre jobber i et såkalt senter der de ikke vet hvilken avdeling de skal på før de kommer på jobb.

Les også:

Les også

Åpner føderede på KK

Jordmorforeningen ønsker å være lojale med det ledelsen har bestemt og vi forstår at vi er i en presset situasjon. Nå velger vi likevel å rope varsku. Fordi høyere enn vår lojalitet til ledelsen står vår dype lojalitet til kvinnene. Vi må bare beklage, vi kan ikke mer. Vi kan ikke bli mer effektive. Vi kan ikke gi samme tilbud til Bergens befolkning når vi blir færre jordmødre.

Fødeavdelingene er akuttavdelinger og vi vet lite om hvor mange fødende som kommer på hver vakt, hvor mange barselkvinner som trenger ekstra oppfølging eller hvor mange gravide som trenger behandling i svangerskapet. Vi mener at vi derfor må være så mange jordmødre som vi er. Ja, vi mener faktisk at vi bør være flere, ikke færre.

I 2015 har vi hatt færre kompliserte fødsler, og dermed flere normale fødsler. Vi jubler for dette. Men det har også gitt oss mindre inntekter. Forstå det den som kan, men jo friskere føde— og barselkvinnene er når de forlater oss, jo mindre penger får vi for det arbeidet vi gjør.

Les også:

Les også

Nora (2) er skadet for livet etter legetabbe

Vi jordmødre er fødekvinnens advokat. Vi river oss i håret og forstår det ikke. Hvordan kan en av landets største fødeavdelinger stenge fødestuer i helgene? Noe er galt med tildeling og kodesystemet innenfor helseforetakene. Vi må kunne gi et godt tilbud til alle fødekvinner — også de som føder i helgene. På mandag er de utskrevet.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg