Frivillig tvang

På tide å avkriminalisere bruk av narkotika.

RUS: «Hensikten bak internasjonale anbefalinger er at de som ikke har problemer med bruken skal få være i fred, mens de som får problemer skal våge å oppsøke hjelp.» Foto: Eirik Brekke

  • Trond Wathne Tveiten
    Leder for Normal Bergen
Publisert:

Verdens helseorganisasjon uttalte i 2014 at land bør jobbe for å utvikle politikk og lover som avkriminaliserer bruk av narkotika, og at tvangsbehandling bør forbys.

Ikke bare står forbudet mot bruk i veien for effektivt smittevern, men i økende grad erkjennes det at forbudet er i konflikt med menneskerettighetene.

file610gaqztxb75yd9fdfe.jpg Foto: Privat

Stadig flere land velger derfor å avkriminalisere. Norge, derimot, gjør absolutt alt for å unngå straffereform. Det inkluderer å hvitvaske de nye tiltakene, de såkalte «alternativene til straff» som noe annet enn det de egentlig er: Tvangsbehandling. I en strøm av nytale hevdes det at behandling i Norge er frivillig. Alternativet til narkotikaprogram er fengsel, mens alternativet til urinkontroller av ungdom er rulleblad og forelegg. Voksne straffes fortsatt.Om en som er avhengig sprekker (et symptom på sykdommen rusavhengighet), vanker det straff. Hvordan kan en kalle dette frivillig? Ønsker man kanskje også å innføre en ordning der helsepersonell politianmelder og straffer alkoholikere som sprekker i behandling?

Politiinspektøren i Bergen:

Les også

Avkriminalisering signaliserer aksept

Å inkludere sivilsamfunnet , slik regjeringen skryter av at de gjør, handler om å gi en stemme til dem politikken faktisk berører: Brukerne. Regjeringen lytter mer til paraplyorganisasjonen Actis, som kaller seg «Rusfeltets samarbeidsorgan» — ikke organisasjonene som også har aktive brukere, som Foreningen for human narkotikapolitikk og Normal. Actis tillater ikke medlemmer som ønsker å følge FN-anbefalingene om avkriminalisering.

Bent Høie:

Les også

Overdosedødsfallene er en skam for hele samfunnet.

Hensikten bak internasjonale anbefalinger er at de som ikke har problemer med bruken skal få være i fred, mens de som får problemer skal våge å oppsøke hjelp. Og at begge grupper skal oppleve reduksjon av stigma og inkluderes i samfunnet. Det oppnår man gjennom avkriminalisering, ikke med tvang og pisk.