Ukritisk fra BT om Isdalen-podkast

NRK imøtegår kritikken i BTs sak om podkasten som omhandler Isdalskvinnens død.

ISDALSKVINNEN: Mysteriet rundt Isdalskvinnen og hennes død i 1970, har ført til både avissaker, bok og en podkast, laget av BBC og NRK. Foto: Paal Audestad/Karine Østtveit (arkiv)

  • Solveig Husøy og Ståle Hansen, NRK
    Redaksjonssjef og vaktsjef for Isdalen-prosjektet
Publisert:

Bergens Tidende har gitt omfattende spalteplass til en kritikk av NRKs og BBCs podkast «Death in Ice Valley», fremført av forfatter Dennis Aske – om den myteomspunne Isdalskvinnen, som ble funnet død i 1970.

Les også

Les BT-saken om NRKs og BBCs podkast:

Avisen fremstiller påstandene som en «faktasjekk» som avisen helt eller delvis stiller seg bak. Aske får komme med grove påstander om slurvete journalistikk og en podkast full av faktafeil, og beskylder NRK og BBC for å ha holdt tilbake informasjon og villedet lytterne.

POPULÆR SERIE: BBC og NRKs samproduksjon «Death in Ice Valley» har nådd mange lyttere. To døgn etter at podkasten ble sluppet, toppet den ifølge NRK listene i Storbritannia og lå på annenplass i USA. Foto: BBC.CO.UK (FAKSIMILE)

Derfor er det på sin plass med noen faktaopplysninger utover tilsvaret NRK har gitt Bergens Tidende i deres sak:

  • Bergens Tidende opplyser ikke leserne om Askes rolle og kommersielle interesse i nevneverdig grad. Aske er ingen nøytral faktasjekker. Han har skrevet bok om Isdalsaken, har lansert sin egen teori, og har dermed betydelige aksjer i saken.
  • Avisen stiller ingen kritiske spørsmål til Askes agenda eller interesser, og stiller ingen kritiske spørsmål til hans påstander. Vi undrer oss derfor over BTs journalistikk og kildekritikk når man videreformidler Askes påstander helt ukritisk.
  • Saken ble publisert både på nett og papir uten at våre fulle svar på konkrete påstander var tatt med. Nettsaken ble seinere endret etter påtrykk fra NRK. Vår avvisning av den omfattende kritikken ligger bak betalingsmur. Etterlatt inntrykk for leserne er at Aske har rett i sine spekulasjoner.
Les også

Dette er for arrogant, NRK

NRK og BBC har gått grundig gjennom Askes 23 påstander om feil. Vi konstaterer at de aller fleste punktene er hans tolkninger av politidokumenter, misforståelser, og til dels også fullstendig feil i forhold til hva vi faktisk har publisert. I flere tilfeller er bruddstykker av podkasten tatt ut av sin fulle sammenheng.

ISDALEN: Et sted ved uren som går oppover til venstre på bildet, ble en ukjent kvinne funnet død 29. november 1970. Nesten 50 år seinere leter man fremdeles etter svar på hvem hun var. Foto: Bjørn Erik Larsen

De som har hørt podkasten vet at den er bygget opp som en detektivjakt, hvor spor og ledetråder blir gjennomgått med nysgjerrig åpenhet fra programlederne. Podkasten har fått historien ut i verden, og gitt oss mange nye tips som vi håper kan bringe oss videre.

Vi er positive til alle som engasjerer seg i Isdalsaken og jakten på svar. Vi har hele tiden hatt en åpen linje til publikum, eksperter og andre for å ta imot innspill og undersøke dem. Vi håper både Dennis Aske og Bergens Tidende deler vårt håp om å komme til bunns i saken, og imøteser gjerne alt arbeid som kan bidra til å oppklare en av norgeshistoriens største gåter.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg