Vi kjøper oss ikke bort fra forpliktelsene

DEBATT: Norge er en pådriver for å få ned klimautslippene på globalt nivå.

Publisert:

LØNNER SEG: I statsbudsjettet for 2019 tas det grep for at det skal lønne seg å velge miljøvennlig. Satsingen på kollektivtransport, sykkel og jernbane er stor, skriver innsender. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Debattinnlegg

Mille Christensen
Fylkesleder, Hordaland Unge Høyre

Det skulle bare mangle at Norge tar sin del av jobben for å kutte utslipp, skriver Honoria Bjerknes Hamre i Naturvernforbundet i BT 13. november. Derfor er jeg glad for at Norge tar ansvar og gjør nettopp det. Men skal vi klare å nå togradersmålet, trenger vi internasjonalt samarbeid.

Mille Christensen Foto: Foto: Hans Jakob Heimvoll

Norge er et viktig land, men ikke et stort land. Da må utslippene kuttes på globalt nivå, for klimakrisen er større enn oss selv. Men Norge er en pådriver, derfor ønsker vi å jobbe sammen med EU når vi skal nå klimamålet for 2030. Det er bra for klimaet, og det gir langsiktig forutsigbarhet for bedriftene i Norge.

Regjeringen vil styrke arbeidet for bevaring av regnskog. Samtidig beholder vi Norges internasjonale lederrolle i arbeidet mot marin forsøpling.

Politikernes oppgave er å legge til rette for at det skal lønne seg å velge miljøvennlig. I statsbudsjettet for 2019 gjøres nettopp det. Satsingen på kollektiv transport, sykkel og jernbane er stor. Det skal bli lettere å velge kollektivtransport fremfor å ta bilen.

Les også

KrFs landsstyre vil prioritere klima i regjeringsforhandlingene

Samtidig fortsetter omstillingen av norsk økonomi til et mer fornybart samfunn, der vi bruker skatter og avgifter for å belønne dem som velger miljøvennlig.

For at vi skal klare å kutte i klimautslippene, må bedriftene være lønnsomme. Det holder ikke med masse subsidier og masse idealisme. Det krever at alle forstår at de må ta ansvar, og at politikerne legger til rette for at folk og virksomheter kan ta det ansvaret som trengs.

Norge er ingen klimaversting. Vi kjøper oss ikke bort fra forpliktelsene. Tvert imot tar vi forpliktelsene på alvor. Klimautslippene er på vei ned, og de skal videre ned. Det skal skapes et grønt skifte der det lønner seg å velge miljøvennlig, samtidig som vi tar et stort internasjonalt ansvar.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg