Nei, planene har ikke stoppet opp

Hva gjør vi når nye utbyggingsplaner ikke er gode nok – lukker øynene og sier at saksbehandlingstiden er det viktigste?

Publisert Publisert

UTFORDRING: Våren 2015 sparket BT i gang en helt annen og svært fremsynt debatt om «Tilfeldighetenes by». En hanske ble kastet – og en hanske ble tatt opp, skriver byråd Anna Elisa Tryti. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

  • Anna Elisa Tryti
    Tidligere byråd for byutvikling (Ap)
  1. Leserne mener

Når vi bygger en tettere by, må vi ta hensyn til både utbyggernes ønsker og kvaliteter i eksisterende nærmiljø. Nabolag skal oppleve at ny by bygges med variasjon i boliger og vektlegging av grøntområder, kulturminner, gode uterom og trygge bomiljø.

lederplass mandag 22. oktober hevder Bergens Tidende at «Byrådets behandling av utbyggingsplaner er i ferd med å bli eit problem i Bergen». Lederen kommenterer Komité for byutviklings høring fra sist torsdag om økte saksbehandlingstider for private planer og klagesaker. BT viser til at undertegnede har vektlagt høyere krav til kvalitet i utbyggingsprosjektene som en viktig årsak.

Les også

Les lederen her: Bergens byråkratiske vaskemaskin

Våren 2015, mot slutten av den forrige valgperioden, sparket BT i gang en helt annen og svært fremsynt debatt om «Tilfeldighetenes by». Jon Geir Høyersten og Erlend G. Høyersten beskrev eksempler på «tilfeldighetenes triste spill», med en by som gradvis mister identitet og attraktivitet. Det ble etterlyst politikere som brenner for det Bergen kan bli og det byen har vært, en større helhetstenkning, og at det bør stilles langt høyere krav til byutvikling og arkitektur i årene som kommer. En hanske ble kastet – og en hanske ble tatt opp.

Nåværende byråd har prioritert å løse de store vanskelige sakene som lå som et flokete garnnøste etter forrige byråd: Bybanen bygges nå til Fyllingsdalen og reguleres til Åsane. I tillegg utvikler vi en offensiv kollektivløsning mot vest. Seks milliarder statlige kroner er forhandlet frem med staten til infrastruktur som legger grunnlaget for privat utbygging i tiår fremover.

KVALITETSKRAV: Byrådet vil levere ny arealdel til kommuneplanen til Bystyret for behandling våren 2019. Den vil med sine skjerpede og tydelige kvalitetskrav skape den forutsigbarhet utbyggerne etterlyser, skriver Anna Elisa Tryti (bildet). Foto: Eirik Brekke

Nå er det ikke slik som BT hevder at reguleringen av private utbyggingsplaner nær har stoppet opp i Bergen. Det sluttbehandles rundt 30 private planer årlig og opp mot 3000 byggesaker. Byrådsavdeling for byutvikling leverer ca. 80 prosent av alle sakene til byrådet og Bystyret.

Hva gjør vi når nye utbyggingsplaner legges frem, som rett og slett ikke er gode nok verken for innbyggerne eller miljøet? Lukker øynene og sier at saksbehandlingstiden er det viktigste?

Vi går inn i enkeltsakene og ser om vi kan lage akseptable kompromisser for både utbyggere og innbyggere inntil ny arealplan er vedtatt. I denne vil kravene til utbyggerne være tydeligere fra første stund. Vi kan ikke lenger ha utbyggingsprosjekter som skaper unødvendige konflikter i eksisterende nabolag, og som kan undergrave legitimiteten til den tverrpolitisk vedtatte strategien om å bygge en tettere by.

Jeg beklager selvsagt som byråd at saksbehandlingstiden er gått opp, og at en del utbyggere klager på for dårlig dialog og informasjon. Vi har analysert årsaker, og vi har funnet tiltak. Flere saksbehandlere betyr økt kapasitet. Bybudsjettet for 2019 får på plass et straksprosjekt, der målet er å bli kvitt det meste av restansene (byggesaker som blir liggende, red.anm.) både på private planer og klagesaker i løpet av 2019.

Les også

BT vil ha dine forslag: Gjør Bergen litt bedre!

Det aller viktigste er at byrådet vil levere ny arealdel til kommuneplanen til Bystyret for behandling våren 2019. Den vil med sine skjerpede og tydelige kvalitetskrav skape den forutsigbarhet utbyggerne etterlyser.

Så er det slik at gode planer som ikke utfordrer en menneskevennlig og miljøriktig byutvikling, blir raskere vedtatt. En god samhandling mellom kommune og utbyggere bør bestå av en ivrig dialog for å skape den mest attraktive og bærekraftige byen: Grønn og med små sosiale forskjeller i og mellom bydelene.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg