Nei, vi ignorerer ikke problemet

DEBATT: Tigging er ikke et tiltak mot fattigdom. Det er å opprettholde en fattigdomsfelle.

Publisert:

ORGANISERT KRIMINALITET: Politiet må få verktøyene de etterspør for å bekjempe en såpass grov utnyttelse av mennesker i en vanskelig situasjon, skriver Marte Leirvåg (H). Foto: Bard Boe

Debattinnlegg

Marte Leirvåg
Bystyrekandidat, Bergen Høyre

Vi har ikke et problem med å være vitne til fattigdom, slik Ingrid Husevåg Døskeland påstår i sin artikkel, Men jeg regner med at det er i Døskeland sin interesse at færre opplever å leve i fattigdom. Da må vi prioritere de riktige tiltakene som gratis kjernetid i barnehagen og redusert foreldrebetaling på SFO.

Gjør vi det, som nettopp Høyre har vært en pådriver for å innføre, har vi gjort viktige og riktige grep for å gjøre noe for dem som trenger det mest. Tigging er ikke et fattigdomstiltak. Det er å opprettholde en fattigdomsfelle.

Høyre ønsker å bekjempe organisert kriminalitet. Når vi vet at mange av dem som tigger på gaten i Bergen blir utnyttet av kriminelle bakmenn mener vi politikerne må åpne opp for at politiet kan få verktøyene de etterspør for å bekjempe en såpass grov utnyttelse av mennesker i en vanskelig situasjon.

Les også

Les innlegget Leirvåg svarer på: Overdrevet om kriminaliserte tiggermiljø

Dette er ikke et spørsmål om vi skal hjelpe dem som er i nød. Det er det tverrpolitisk enighet om og vi støtter opp om de mange organisasjonene i Bergen som hjelper dem som trenger det mest. Det skal vi fortsette å gjøre. Men det gjøres ikke ved å tillate tigging.

Et tiggeforbud er ikke uproblematisk, og det løser ikke alle utfordringene ved organisert kriminalitet. Men dersom vi kan bidra til at Bergen ikke blir en by som er attraktiv for kriminelle nettverk, mener vi at en del av jobben er gjort.

Det skal fremdeles være mulig å be om hjelp og støtte. Vi har gode velferdstilbud som tar vare på de mest sårbare i samfunnet vårt, og Bergen er og skal være en by kjent for å ta vare på dem som er mest utsatt.

Som politikere skal vi alltid vurdere nøye hvilke verktøy politiet skal ha enten det gjelder bevæpning eller personvern. Men her ber ikke politiet om utvidede fullmakter. De ber om hjelp til å få bukt med organisert kriminalitet. Da mener Høyre vi må si ja fremfor å se bort fra det som er et økende, alvorlig problem.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg