Dyrt, farlig og umoralsk?

DEBATT: Er det mer moralsk høyverdig å avskjære våre barnebarn fra å få se en kystlinje uten vindmøller?

Publisert: Publisert:

RISIKO: Sikkerhet og risiko knyttet til reaktordrift er opplagte tema i en debatt om denne energiformen, skriver innsender. Bildet er av Haldenreaktoren, som ble lagt ned i 2018. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Inge André Utåker
Master of Science, bakgrunn fra Forsvaret

Sondre Båtstrand forteller i BT 15. februar at han er imot atomkraft. Motstanden er oppskriftsmessig, men hviler bare på påstandene om at kjernekraft er dyrt, farlig og umoralsk.

Sikkerhet og risiko knyttet til reaktordrift er opplagte tema i en debatt om denne energiformen, akkurat som risiko knyttet til økning av CO₂-innhold i atmosfæren og fugledød som konsekvens av henholdsvis fossile energikilder og vindkraft også må diskuteres. Sikkerhet innebærer også tilgang på kraft over tid, også etter tørre somre eller i lange perioder med vindstille.

Kostnad er en viktig side av saken. Her snakker vi ikke bare om selve investeringen, men om levetidskostnader for installasjonen. Det samme vil gjelde for bølgekraftverk, vindmøller og solcelleanlegg. Vi må også spørre oss hvilken pris vi setter på villmarken vi har igjen langs kysten og i fjellet. Og verdien av kompetansen vi må bygge opp og teknologien vi kan videreutvikle i Norge for å kunne anskaffe og drifte et norsk atomkraftverk.

Båtstrand hevder det er moralsk tvilsomt å overlate lagre med atomavfall til våre etterkommere. Det er et godt poeng, men er det mer moralsk høyverdig å avskjære våre barnebarn fra å få se en kystlinje uten vindmøller? Er det bedre at de må finne seg i en mye lavere levestandard enn det vi har hatt?

Båtstrand peker på potensialet som ligger i energisparing. Der er jeg helt enig. Uansett hvilken kilde vi henter energien fra, må det alltid være et mål å bruke minst mulig av den. En viktig del av slik sparing er å elektrifisere samfunnet. Det vil sannsynligvis føre til økt behov for elektrisk strøm, selv om det samlede energibehovet går ned.

Kilder som kan levere elektrisitet uten utslipp av karbon og uten å ødelegge naturen er et godt alternativ som vi må diskutere mer.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg