Menn som ikke respekterer kvinner

#Metoo-kampanjen har ikke gjort seksuell trakassering moralsk uakseptabelt. Det har det alltid vært.

Publisert Publisert

#METOO: Sakene som har kommet frem under #metoo-knaggen viser først og fremst menn som ikke respekterer kvinners kroppslige integritet, og fortjener moralsk fordømmelse, skriver innsenderen.

Debattinnlegg

  • Espen Gamlund
    Professor i filosofi, Universitetet i Bergen
  1. Leserne mener

Regissøren som utnytter yngre kvinnelige skuespillere. Musikkprodusenten som utnytter musikere på vei frem. Professoren som utnytter yngre kvinnelige studenter.

Eller toppolitikeren som utnytter ungdomspolitikere med en drøm om et liv i politikken.

Men hva galt har disse mennene egentlig gjort? En handling må ikke kvalifisere som et lovbrudd for å gjøres til gjenstand for moralsk kritikk. Handlingene er i så måte hovedsakelig etisk og ikke juridisk galt.

Det er ikke nødvendigvis slik at den som anklages hadde til hensikt å gjøre noe etisk galt. Det er tilstrekkelig at vedkommende tok manglende hensyn til den som ble berørt av ens handlinger. Seksuell trakassering er således et uttrykk for hensynsløshet eller likegyldighet overfor andres følelser og grenser.

Men slik hensynsløshet eller likegyldighet er like fullt klanderverdig.

Les også

Kven følgjer med på #metoo?

Mennene som oppfører seg slik historiene beskriver, utviser en manglende respekt for kvinnene. Respekt er en viktig etisk verdi som stiller krav til oss.

Respekt for personer krever for eksempel at vi ikke bruker et annet menneske utelukkende som et middel for å oppnå fordeler selv. En mann som trakasserer i sin ukontrollerte søken etter seksuell kontakt med en kvinne, har brukt kvinnen som et middel for å tilfredsstille sitt behov for seksuell kontakt.

Mannen bryter da anerkjente prinsipper om respekt for kroppslig integritet og seksuelt samtykke.

Respekt for personer omfatter dessuten plikten til å respektere andres følelser. Det innebærer for mannens del å godta at kvinnen ikke har de samme lystene som ham. Det er tillatt å tenke forbudte tanker, og det er tillatt å føle forbudte følelser. Det må likevel respekteres dersom den andre parten ikke deler de samme tankene og følelsene.

Les også

De som visste

Det er viktig å være klar på hvem som er de moralsk berørte partene av en gal handling. Det er forbløffende mange som ikke forstår at de har gjort noe galt, for eksempel at de har behandlet en kvinne på en måte som er moralsk uakseptabelt.

Denne manglende forståelsen – eller moralske inkompetansen – medfører en manglende evne til å se de moralsk berørte partene av ens feiltrinn. Det fører til en manglende evne til å beklage det man har gjort.

Trond Giske beklaget riktignok sin oppførsel på Dagsrevyen like etter at sakene om ham dukket opp i media, men han annonserte senere på Facebook at han trakk seg fra tillitsvervene i Arbeiderpartiet av hensyn til familien og partiet. Begrunnelsen hans burde isteden fokusert på det gale han hadde gjort mot de kvinnene som varslet om hans uakseptable oppførsel, og sekundært på hensynet til familien og Arbeiderpartiet.

BEKLAGET: Trond Giske beklaget på Dagsrevyen, men begrunnelsen hans for å trekke seg handlet ikke om kvinnene som hadde blitt utsatt for oppførselen hans, skriver Espen Gamlund. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Filosofikollega Eilert Jan Lohne skriver i BT 10. januar at Giske-saken er overdrevet. Den handler om «tillitsbrudd, ikke krigsforbrytelser», mener han. Men #metoo-sakene handler primært om moralsk uakseptabel oppførsel av menn mot kvinner.

Det er menn som med åpne øyne bryter moralske prinsipper om respekt for kroppslig integritet og seksuelt samtykke.

Tillitsbruddet er en konsekvens av den uakseptable oppførselen. Lohne burde vite at man ikke trenger å gjøre seg skyldig i krigsforbrytelser for å fortjene moralsk fordømmelse eller kritikk.

Seksuell trakassering holder i massevis.

Det har blitt vanlig å høre folk si at «#metoo representerer et veiskille», at «det er et før og etter», at «vi skal være på den rette siden» og at «#metoo har fått meg til å våkne.»

Disse uttalelsene skaper et uheldig inntrykk av at kampanjen har bidratt til å gjøre seksuell trakassering moralsk uakseptabelt. Seksuell trakassering har vært moralsk uakseptabelt hele tiden.

Slaveri ble ikke først galt når det ble avskaffet, men var galt også før den tid.

Den moralske øyeåpneren i denne saken er i så måte ikke at seksuell trakassering er galt, men at så mange menn tilsynelatende har gitt blaffen i det.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg