Russ og foreldre fortjener ærlig informasjon om rus

Politiet skremmer om ulovlige rusmidler, men det er alkohol som er den største faren for russen.

RUSSETID: – Faktum er at de aller fleste som havner på legevakt og sykehus i russetiden på grunn av rus, gjør det med kun alkohol i blodet, skriver innsenderne. Her fra Norsk Luftambulanses trafikkforebyggende holdningskampanje for russen i 2014. Rune Nielsen (arkiv)

Debattinnlegg

  • Arild Knutsen
  • Thomas Kjøsnes

Hvert år legger mange russ fundamentet for alkoholproblemer som vil utvikle seg senere i livet.

Hvert år havner fulle russ i alvorlige ulykker.

Hvert år får fulle russ livet snudd på hodet av seksuelle overgrep.

Selv om vi vet at alkoholen er involvert i det meste av rusrelaterte skader, er det først og fremst de ulovlige rusmidlene de advares mot.

Politiets fokus og retorikk mot ulovlige rusmidler gir inntrykk av at de er glødende opptatt av de unges beste. Men når politiet knapt problematiserer alkohol, viser det at deres engasjement kun dreier seg om lovlighet, ikke risiko.

Etter et russearrangement på Geilo i begynnelsen av februar, uttrykte politiets ungdomsseksjon til og med bekymring for redusert alkoholsalg.

Dette mente seksjonslederen var uheldig, fordi det tydet på økt bruk av narkotiske stoffer.

Les også

Politiet til årets russeforeldre: – Vi trenger at dere er mer på ballen enn tidligere

Begrepet «narkotika» brukes selvsagt bevisst, fordi det vekker negative assosiasjoner. De som kan reell forebygging, vet at ungdom gjennomskuer den slags.

For å nå frem, bør man omtale hvert rusmiddel enkeltvis, i samtaler basert på gjensidighet. Det er både mulig og etisk riktig å gi balansert informasjon om rusmidlene, inkludert alkohol, uten skremselspropaganda.

I internettalderen fører overdrivelser og fortielser kun til tap av troverdighet.

Politiet avdekker som oftest bruk av cannabis, sjeldnere ecstasy (MDMA) og bare unntaksvis kokain og amfetamin blant russen. Uavhengig av situasjonsbildet, uttrykker politiet uansett bekymring for «salg» og særlig til «mindreårige» som begrunnelse for innsatsen.

I motsetning til de som selger alkohol, som naturligvis er uten skyld for alkoholisme, er det viktig å opprettholde myten om kyniske narkoselgere som lokker uskyldig ungdom inn i narkotikaens klør.

Særlig fristende er det visst å spille på frykten for «syntetiske» rusmidler. Å vise til at noen havnet på legevakten synes som fast prosedyre når politiet snakker om illegale rusmidler. Når man systematisk benytter slik retorikk for ulovlige rusmidler, er det effektivt for å skape frykt.

FORELDREMØTE: For aller første gang arrangerte Vest politidistrikt 21. februar et foreldremøte med årets russeforeldre. Her er det Monica Mørk, som leder ungdomsseksjonen ved politistasjonen i Bergen sentrum, som snakker til de oppmøtte. Bård Bøe (arkiv)

Faktum er at de aller fleste som havner på legevakt og sykehus i russetiden på grunn av rus, gjør det med kun alkohol i blodet. Bruk av cannabis, MDMA eller til og med amfetamin og kokain, gir i seg selv ikke større grunn til bekymring enn alkohol.

Eksempelvis vil omtrent 23 prosent av dem som drikker alkohol pådra seg rusproblemer i løpet av livet, mens for cannabis snakker man om ni prosent. Alkohol er også mer skadelig og fører til mer vold og ulykker. Om flere valgte cannabis foran alkohol, ville det redusert risiko for skade.

Ruseksperter vurderer også MDMA som vesentlig mindre skadelig enn alkohol. Alvorlige skader skjer ytterst sjelden, og kan dessuten forebygges med relevant informasjon og test-sett hos helsesøster. Mye tyder på at russen er klar over at disse rusmidlene er tryggere enn alkohol, mens foreldregenerasjonen nekter å lytte eller justere kurs.

Les også

I år har russen gitt opp å få takrigg på bussene

Dagens fokus legitimerer uheldige overreaksjoner mot brukerne av alternative rusmidler, med razziaer, bøter, kriminelle rulleblad, inndragning av førerkort og krenkende urinprøver.

Disse overreaksjonene, og alt hemmeligholdet de skaper, er det skadeligste ved bruken av disse rusmidlene.

For de aller fleste vil det å bli tatt av politiet være det som virkelig ødelegger for dem, ikke rusmidlene.

For å redusere risikoen for å bli tatt, tar de unge gjerne også høyere risiko. Derfor er det anbefalt fra faglig hold, deriblant Verdens helseorganisasjon, å avkriminalisere bruk og besittelse av alle ulovlige rusmidler uten å erstatte disse med andre former for tvang (som urinprøver).

Det er flertall på Stortinget for å avkriminalisere, men det vil ta tid.

Mens vi venter på en mer rasjonell og human ruspolitikk, er det fullt mulig for politiet å prioritere å gå etter de som voldtar, skader eller utsetter andre for fare i alkoholrus, fremfor russ som deler en joint og koser seg med god musikk sammen med gode venner.

Både russen og deres foreldre fortjener kunnskapsbaserte tiltak og balansert informasjon om rusmidlene.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg