Fisken må være en større del av torgdebatten

Mitt stalltips er at vi bare har sett begynnelsen på et stort eventyr.

LIVVE-DEBATT PÅ TORGET: Når skal det bli ro på Torget? Det var mange som vil høre og delta i debatten om Torgets fremtid tidligere denne uken. ANNA MAGNUS

Debattinnlegg

Jens Revold
Norges fiskerihøgskole og Havforskningsinstituttet

BTs debatt om fisketorget 4. september var interessant. Fokus var naturlig nok det nære og miljømessige. Men om vi ser på de lange historiske linjene sies det at Torgets funksjon kan spores tilbake til Magnus Lagabøte.

Jens Revold er ansatt ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved Universitetet i Tromsø, og arbeider også ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Sigurdsøn, Bjørn

I boka «Torsken – Fisken som skapte Norge», sier forfatter Frank A. Jenssen at
rundt 80 prosent av statsinntektene ved år 1000 kom fra eksporten av tørrfisken. Fisken hadde stor betydning for den norske statsdannelsen. Denne kom som kjent fra nord – og den gikk i hovedsak gjennom en by – det vet enhver bergenser.

Fisken må derfor være en helt sentral del av torgdebatten, og hvis vi igjen trekker linjene fram til idag og videre, snakker vi om en evig og fornybar kjempenæring som i et langsiktig perspektiv gjør oljenæringen rangen stridig.

Les også

Dette vil vi med Torget

Det meste som sies i strategiutredningen er bra, men jeg savner at dette trekkes opp på et nasjonalt nivå, gjerne med Bergen og Tromsø som motorer. Fisketorg burde vi ha i alle norske kystbyer, gjerne med forskjellig utforming.

I dette ligger ikke bare de enkle, rå eller røkte produktene, men et vell av
varianter – noe som vi jo ser ved de årvisse internasjonale kokkekonkurransene – der Norge stadig går til topps. Veldig ofte skjer dette med norske marine råvarer som basis.

Mitt stalltips er at vi bare har sett begynnelsen på et stort eventyr. Skulle man se til gode konsepter som fungerer bra i Norge i dag, så vil jeg anbefale Fiskebrygga i Kristiansand. Fiskebutikken Knutstad og Holen på Hamar er også verdt et besøk.

Dette er elementer som også bør med i debatten. Et ytterligere poeng blir sentralt. Skal det bygges opp en fastere infrastruktur som den ved Torvehallene i København, så må man ha hjelp for å få kostnadene ned. Fisken som selges i sentrum skal være god, men også rimelig.

Les også

Bare sprøyt at bergenserne ikke handler på Torget

Man burde også lytte til Sjømatrådet, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening, Norges fiskarlag, Kystfiskarlaget og andre. Det skulle også på en balansert måte være mulig å få med bedrifter i næringen. Det erogså utrolig viktig at også de små aktørene inviteres inn. Husk at det er her kjernen av Norges fiskeri og havbruksinteresser ligger.

Et spleiselag der kommunen og private aktører sammen med staten går inn, burde være en vei å gå. Lag en allianse med andre aktører i norske kystbyer; Kystens Hus i Tromsø, Fiskebrygga i Kristiansand, miljø i Trondheim, Bodø og Ålesund og Stavanger og press på. En burde også få med fagmiljøene som Bergen er spesielt rik på – i første linje Havforskningsinstituttet.

Noen vil si at statlig støtte er naivt, ESA stopper det osv. Men vi subsidierer kontinuerlig landbruket og vi bruker hundrevis av millioner på et borehull innen olje, så hvorfor ikke? Dette gjelder overordnet infrastruktur for å fremme eller ta tilbake kystens modernæring og gjøre denne relevant for det lokale markedet. Kortreist mat mot den miljømessig vanvittige eksporten av godt råstoff til Kina, for så å selge dette tilbake i form av foredlete produkter her i landet.

Les også

Gi oss Torget tilbake!

Diskusjonene om byenes torg er byutvikling i beste forstand, men det er også
næringsutvikling. Jeg er derfor helt på linje med det Anna Elisa Tryti skriver i BT 4.9 – Torget slik det fremstår i dag har beveget seg bort fra det som var den opprinnelige ideen.

Jeg håper at noe som dette kunne prege også den nasjonale agendaen. I NRK presses vi daglig med Oslo-problemer. Kystens muligheter og de marine produktenes betydning for landet må mye bedre fram. Torget i Bergen er en svært viktig brikke i dette.