«Ekspertutvalgets» forslag er galskap

Kjære Erna Solberg, Monica Mæland og Trine Skei Grande: Nå må dere stoppe tusseskapen!

Publisert:

SENTRALISERING: «Ekspertutvalget» har tydeligvis et ønske om sterk desentralisering. Effekten av forslaget er helt omvendt: Hvis staten kun tar ansvar for kulturinstitusjonene i Oslo, gjennomføres i realiteten en sterk sentralisering, skriver DNS-sjef Agnete Haaland. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Agnete Haaland
Teatersjef, Den Nationale Scene

Torsdag 1. februar fikk jeg en telefon fra en journalist i Bergens Tidende som spurte om jeg hadde lest ekspertutvalgets anbefaling. «Hvilket ekspertutvalg», spurte jeg. «Det som er satt ned av Kommunal- og moderniseringsdepartementet», svarte journalisten. «De foreslår å flytte ansvaret for Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester over til den nye fylkeskommunen på Vestlandet.»

Jeg ble så månebedotten at jeg mistet munn og mæle.

Kjære Erna Solberg, Monica Mæland og Trine Skei Grande, la meg fortelle hvorfor dette er galskap!

Les også

Utval vil flytte DNS og Harmonien frå statsbudsjettet: – Dette er eit skrekkscenario

Direkte statlig tilskudd sikrer en nasjonal infrastruktur. Det kan ikke være slik at staten kun skal ta ansvar for det som skjer i Oslo. Vi andre er også en del av dette landet. Det er viktig for oss som ikke bor i Oslo at staten tar et helhetlig ansvar for å opprettholde et profesjonelt nivå og tunge nasjonale institusjoner utenfor hovedstaden. Vi utenfor Oslo er også en viktig del av den nasjonale infrastrukturen.

En landsdekkende kulturpolitikk må ligge til grunn for å sikre et mest mulig likeverdig kulturtilbud til flere. Da må staten engasjere seg i dette, og ikke overlate styringen til fylkeskommunene.

Jeg har ingenting imot fylkeskommunene. Mye makt kan delegeres lokalt. Men dersom vi som er nasjonale institusjoner skal være finansiert av fylkeskommunen, kan jeg love en budsjettkamp på meget ulike vilkår. Jeg regner med at premissene for denne omleggingen vil være at ingen tilskudd er øremerket. Det betyr at DNS og Harmonien kommer i en situasjon der vi skal slåss om begrensede midler på et helt annet nivå enn før. Fylkeskommunen er allerede ansvarlig for en rekke lovpålagte oppgaver innenfor for eksempel helse og utdanning. Det vil ikke styrke kunsttilbudet til publikum om vi må slåss om samme rammetilskuddet som disse.

DNS er en arbeidsintensiv bedrift. Våre ansatte har pensjon og rettigheter på lik linje med andre arbeidstakere. Å risikere å bli satt opp mot den frivillige kultursektoren blir som å sammenligne to helt ulike områder.

Les også

BT: Stortinget må seie klart nei til avskilting av viktige, nasjonale institusjonar

Les også

Peter Frølich (H): – Forslaget skal stanses, enkelt og greit

Lær av Sverige! Erfaringer fra Sverige og delvis England viser hva som kan skje når nasjonale institusjoner utenfor hovedstaden blir lagt under regionalt styre. Det er større fare for brudd på det såkalte armlengdes avstand-prinsippet, fordi regionale styresmakter ønsker å bruke kultursektoren mer instrumentelt for å løse de rådende oppgavene for regionen. Dette innskrenker ikke bare den kunstneriske friheten, men også handlingsrommet for institusjonene.

Det slås fast at media, kultur og kunnskap er viktig for demokrati og ytringsfrihet. Men «ekspertutvalget» har ikke foreslått å regionalisere universitetene. Hvorfor ikke? Jo, fordi det handler om å styrke den frie stemmen, ikke å styre den.

Det er sagt at en målsetting er å overføre flere stillinger fra Oslo til resten av landet. I dag overføres bevilgningen direkte fra staten til DNS, uten byråkrati og mellomledd. Og det har vel aldri vært regjeringens uttalte målsetting å øke antall byråkrater gjennom regionreformen?

«Ekspertutvalget» har tydeligvis et ønske om sterk desentralisering. Effekten av dette forslaget er helt omvendt: Hvis staten kun tar ansvar for kulturinstitusjonene i Oslo, gjennomføres i realiteten en sterk sentralisering. Skal Kulturdepartementet bli Oslodepartementet og Henriks Ibsens gamle teater Vestlandets fylkeskommunale teater?

Nei, ta ansvar for et nasjonalt helhetsgrep, kjære ministere. Det ligger et enormt arbeid bak den infrastrukturen som er etablert i Norge innenfor musikk- og scenekunst. Ikke gjør kulturpolitiske endringer på regionreformens premisser. La oss beholde våre sterke og uavhengige nasjonale institusjoner utenfor Oslo!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg