Ikke gjør universitetene til foretak

Vi bekymrer oss for innføring av skolepenger, mindre akademisk frihet og dårligere ansettelsesvilkår.

Publisert Publisert

SI NEI: Studentene ved Universitetet i Bergen oppfordrer rektoratet, her ved rektor Dag Rune Olsen, universitetsstyret og alle andre ansatte til å arbeide mot at foretaksmodellen blir gjennomført. Foto: Eivind Senneset (arkiv)

Debattinnlegg

 • Samtlige studentrepresentanter ved Universitetet i Bergen
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Foretaksmodellen er en ny måte å organisere universitetet på. Universitetet vil trolig bli gjort til et statsforetak ved særskilt lov. Dette frikobler universitetet fra staten, og formålet er å sikre økt autonomi. Denne modellen vil regjeringen nå teste ut.

Problemet med modellen er at vi egentlig ikke vet hva den vil innebære, og hvordan prosessen vil gjennomføres. Utgangspunktet fra regjeringen er et ekspertutvalg som skal gjennomføre en «mulighetsstudie» av modellen.

Vi har vanskelig for å se hvorfor den vanlige prosessen ikke vil kunne bli gjennomført med påfølgende høringsrunder, slik at alle berørte grupper kan spille inn underveis. Ved å skjule seg bak et udemokratisk ekspertutvalg, unngår regjeringen en svært nødvendig offentlig debatt.

Hovedpoenget med foretaksmodellen er å gjøre universitetene mer økonomisk uavhengig staten. Dette innebærer at enkelte universitet vil kunne ønske å innføre skolepenger. Studentene har pr. i dag en inntekt under den norske fattigdomsgrensen. Skolepenger vil føre til at økonomien blir enda dårligere.

Det er få holdepunkter for at den akademiske friheten vil styrkes av at universitetet blir mer økonomisk selvstendig. Snarere enn å gjøre forskningen mer fri, virker det som om man bare gjør forskningen mer avhengig av andre aktører enn den statlige.

Vi er bekymret for at det vil være vanskeligere å drive med langsiktig forskning uten umiddelbare resultater, og vi er spesielt redd for at dette vil gå ut over viktig grunnforskning.

Økt fokus på egenfinansiering gjøre at universitetet må omstruktureres for å effektivisere bunnlinjen. Konsekvensene er velkjent: Mer administrasjon og færre akademikere. Mer målstyring og mindre frihet.

Arbeidsvilkårene til de ansatte vil også bli dårligere, og dette gjelder særlig de midlertidig ansatte. Blant disse er studenter, seminarledere, vitenskapelige assistenter og studenter som jobber i administrasjonen.

Alle innvendingene mot foretaksmodellen er beskrevet i en rapport De facto, et kunnskapssenter for fagoganiserte, slapp i mars i år.

Erfaringer med «selvstendige» universiteter i for eksempel USA og Storbritannia og i helseforetakene, tilsier heller ikke at foretaksmodellen vil føre til at høyere utdanning blir bedre, mer tilgjengelig eller for den del friere.

Studentene ved Universitetet i Bergen står samlet mot innføringen av modellen, og vi oppfordrer rektoratet, Universitetsstyret og alle andre ansatte til å arbeide mot at den blir gjennomført.

Dette innlegget er signert av:

 • Venstrealliansen
 • Sosialdemokratisk liste
 • Liberal Liste
 • Blå liste
 • Realistlista
 • Gul liste
 • DARA
 • Arbeidsutvalget for Studentparlamentet ved UiB
 • Fakultetsrepresentant for Medisinsk fakultet, Gard Aaasmund Skulstad Johanson
 • Fakultetsrepresentant for Juridisk fakultet, Nadia Ullah
 • Fakultetsrepresentant for KMD, Marita Stortjønnli Solvang
 • Fakultetsrepresentant for Humanistisk fakultet, Andreas Hovland
 • Fakultetsrepresentant for psykologisk fakultet, Georg Nielsen
 • Fakultetsrepresentant fra det Matematisk-vitenskapelige fakultet, Tora Skarvatun
 • Fakultetsrepresentant for Samfunnsvitenskapelig fakultet, Leon Aulie
Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg