Ønsker ikke oljeindustrien best mulig resultater?

Det er ikke rart at kvinnene ikke når toppen i oljebransjen.

KVINNER I OLJEBRANSJEN: Jeg vil gjerne høre hvorfor oljeselskapene ikke ønsker en 15 prosent økning på bunnlinjen, skriver innsender. Bergens Tidende

Debattinnlegg

Trude Skogesal
Visepresident, NITO

Det er få kvinner på toppen i oljebransjen, og menn mener at det skyldes at de ikke er flinke nok, viser en rapport fra Boston Consulting Group (BCG). Med de holdningene er det ikke rart at kvinner, som ifølge rapporten er like ambisiøse som menn, ikke kommer helt til topps.

Selskap med kvinnelige ledere gjør det bedre økonomisk enn de som utelukkende ledes av menn, viser en studie fra 2016. Firmaer hvor en tredjedel av ledelsen består av kvinner, er 15 prosent mer lønnsomme enn selskaper helt uten kvinnelige sjefer. Det kan derfor være en antakelse at oljeselskapene uten kvinnelige ledere ikke ønsker optimale økonomiske resultater, gitt at denne forskningen er riktig også for oljeindustrien.

Kvinner i teknologisk utdanning utgjør ca 23 prosent på bachelornivå, noe høyere på masternivå. Det er derfor ingen overraskelse at yrkesandelen i oljeselskapene ligger i samme område.

Les også

For Ingrid (35) hadde det ikke vært aktuelt med karriere, om hun ikke fikk tilbringe ettermiddagen med barna.

Ikke alle kvinner blir ledere, derfor faller andelen ned for denne gruppen, i likhet med at heller ikke alle menn blir ledere. Utvalget å rekruttere fra er 25 prosent kvinner og 75 prosent menn. Det vil derfor være naturlig at ledergruppen speiles slik, ikke 17 prosent kvinner og 83 prosent menn slik BCG har kommet frem til.

Årsakene kan være mange, noe gjenspeiles av den svært ærlige undersøkelsen fra BCG. Den synliggjør menns og kvinners tanker og holdninger om kvinnelig ledelse. Derfor kommer også ulikhetene som viser hvorfor kvinnelige toppledere er mer sjelden enn menn tydelig frem.

Jeg skal ikke begi meg inn på debatten om tankene og holdningene som kommer frem i Boston Consulting Group sin undersøkelse - de tror jeg taler for seg selv. Men jeg vil gjerne høre hvorfor oljeselskapene ikke ønsker en 15 prosent økning på bunnlinjen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg