Kast skjermene ut av SFO!

Og gjør det allerede i morgen!

Robert M. Flatås mener det er viktig at barna har skjermfri tid i løpet av dagen.
  • Robert M. Flatås
    Høgskolelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Åtteåringen Jakob spiller på skjerm hjemme hver dag, både før og etter skoletid. Mye av hans skole- og leksearbeid gjøres på Chromebook. I tillegg ser Jakob mye på skjerm via digital undervisningstavle i løpet av en skoledag.

Jakob kjenner seg til tider skjermtrøtt i skolen og hjemme, men ikke i skolefritidsordningen (SFO). Her har SFO-lederen innført 100 prosent skjermfri sone, hvor man har fokus på barnas evne til å leke med hverandre.

Les også

Astrup trenger hjelp med å legge fra seg mobilen

Det er ingen tvil om at digitalisering og klok bruk av nye digitale verktøy som ChatGPT er kommet for å bli i skolesektoren, ikke minst med tanke på at barn trenger å utvikle digital dømmekraft og digitale ferdigheter.

Det er heller ikke til å kimse av at dataspill/gaming og bruk av Tiktok og Youtube er fritidsaktiviteter som barn i dag digger, og at flere barn trives og opplever internett som et sosialt sted å være.

I takt med at Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden, kan det likevel være på tide å stoppe opp og spørre seg om vi også trenger en tydelig skjermfri arena for våre yngste skoleelever?

Jeg stiller dette spørsmål i lys av nyere undersøkelser som viser at barns skjermbruk er høy, foreldre opplever det som vanskelig å begrense barnas skjermtid, og at økt grad av nærsynthet hos barn henger sammen med økt bruk av smarttelefon.

En annen undersøkelse viser dessuten at barn leker mindre i naturen og nærområder enn før.

Slik jeg ser det, står vi da igjen med SFO som den viktige arenaen i skolen hvor man ikke trenger å legge til rette for noe skjermbruk. SFO som skjermfri sone kan innføres på den enkelte skole allerede fra i morgen av.

Dette kan trygt gjøres ut ifra SFOs nye rammeplan (2021), hvor digitalisering nesten ikke nevnes med et ord. Ved å gjøre SFO skjermfri vil barn kunne få flere timers skjermpause hver dag.

Min erfaring er at det har blitt en trend i tiden at stadig flere SFO-er inviterer barn til å delta i skjermbaserte-aktiviteter, som å opprette digitale SFO-kodeklubber, vise film på storskjerm og innføre av «gametid» på nettbrett i løpet av ettermiddagen.

Selv om barn trives med skjermene, bør vi sette noen grenser, mener innsenderen.

Har ikke barna nok av dette i skolen og hjemme? Hva med heller å legge til rette for mer fri lek i skolens naturområder, og slik jobbe for at SFO-barna kan gjenoppdage leken i skog og mark?

Barn trenger å utforske verden rundt seg, hvor de gjennom lek utvikler sosiale og fysiske ferdigheter, vennskap og opparbeider seg mestringsfølelse og selvtillit.

SFO er så mye mer enn «oppbevaring» før og etter skoletid, og den fortjener å bli løftet frem som den livsviktige lekearenaen den er. Å se på SFO som en positiv bidragsyter til å bremse barns skjermbruk i løpet av en dag, kan gjerne også løftes opp på politisk nivå.

Vi trenger som samfunn sammen fremover å utvikle en større bevissthet knyttet til barns skjermbruk, og da kan et skjermfritt SFO være en god start.

Publisert: