Kultur viktigere enn luksusboliger

Å erstatte dagens Kjødehall med høyblokker vil strupe et etablert miljø for kunst, kultur og sjørelatert næring.

KJØDEHALLEN: Vi trenger et nytt kunstnerkvarter heller enn boliger her, skriver innsenderne.

Rune Meyer Berentsen
 • Anne Magnussen
  på vegne av 219 kvinner på Nordnes
 • Helga Norland
  på vegne av 219 kvinner på Nordnes
 • Eyvor Gyllander
  på vegne av 219 kvinner på Nordnes
 • Susanne Urban
  Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

Tautrekkingen mellom luksusboliger og kultur med sjørelatert virksomhet er i gang. Den maritime virksomheten og deler av bebyggelsen på Nordnes Vest er eldre enn selve Bryggen. Likevel opplever området nå like stort utbyggingspress som Damsgårdsundet og Skuteviken/Sandviken. I april 2014 er det oppstart på planarbeidet for området mellom Dikkedokken og Kulturhuset på USF.

Kapitalkrefter ødelegger

Kjødehallen, bærebjelken for bydelens maritime virksomhet med mange hundre års tradisjon, er nå i ferd med å bli ødelagt av kapitalkrefter. Bryggen, Fløirestauranten, Kjøttbasaren og Bancorotto har vært på nippet til å bli revet. Når turen nå har kommet til Kjødehallen, må dette utredes grundig. Å erstatte dagens Kjødehall med høyblokker vil ikke bare ødelegge for livet i den tette trehusbebyggelsen på Nordnes vest, det vil strupe et etablert miljø for kunst, kultur og sjørelatert næring.

Hva er kommunens overordnede plan for sjønære tomter i Bergen sentrum? Hvordan ønsker en at sjøfartsbyen Bergen skal utvikle seg? God byutvikling må bygge videre på byens identitet og egenart. Maritim næringsvirksomhet, som fortsatt fyller et behov i sitt nærmiljø, må prioriteres og gis mulighet til videre eksistens. Bergen blir stadig fattigere på slike levende kulturminner.

Minner rives

Alle andre industriminner i Bergen sentrum er blitt revet: saltlageret på Verftet, de fantastiske klinkerbygde konstruksjonene i den svære Arenum-hallen i Solheimsviken og Mjellem og Carlsen-hallen på Møhlenpris; vi holder på å ofre Munch industrier i Møllendalen, og Europas største fryselager på Bontelabo er i ferd med å stykkes opp. Vitnesbyrd om industrialiseringens og verftsindustriens storslåtte historie kan ikke gjenskapes. Nå har vi bare Kjødehallene igjen, med fire større og mindre innendørs kraner beliggende rett inntil Norges eldste bevarte sivile tørrdokk. Vil vi klare å bevare hallene sammen med Dikkedokken som vårt siste sentrale industriområde?

Lite liv

Et konvensjonelt boligprosjekt etter riving av Kjødehallene vil tilføre lite liv til skolekrisen og området for øvrig. Uansett hvor energieffektivt og mangfoldig det måtte fremstå i markedsføring, vil få barnefamilier ha råd til boliger i prisklassen for slike nybygg. Vi ønsker et bysentrum med allmenn atkomst til vannkanten langs hele sjølinjen og mulighet til å videreføre den livskvaliteten vi finner i det tettbebygde gamle trehusmiljøet. Prosjekter i Nøstegaten/Verftsgaten bør dessuten bygge opp under dagens kulturakse.

Med én samlet planprosess kan Kjødehallen bli til et prosjekt som beriker bydelen

Sentrumsboliger i luksussegmentet bringer mest inntjening, eventuelt med litt næring og litt kultur for å tekkes reguleringsbestemmelsene. Men dette er i direkte konflikt med mål om å styrke den eksisterende kulturklyngen på USF. Vi gir full støtte til Bergen kommune om de holder fast ved at hele Nøstegaten og Strandlinjen på Nordnes Vest må sees under ett — med én samlet planprosess og en felles, utvidet konsekvensutredning. Kun hvis vi satser på en visjon om alternativer til luksusboliger, kan Kjødehallen bli til et prosjekt som beriker bydelen.

Nytt kunstnerkvarter

Bergen liker å markedsføre seg som en vital og kreativ by, men hvor skal kreativiteten spire, gro og utvikle seg? Bergen mangler håndverksatelierer med kompetente verksmestere, der kunstnere kan leie seg inn: metallverksted, steinverksted, treverksted, gips- og formingsverksted, kunststoff-verksted, 3D-laserscannersystem og keramikkverksted med stor brenneovn. Vi mangler rimelige boliger for byens kunstnere, samt overnattingsplasser for inviterte gjestekunstnere.

Bergen mangler håndverksatelierer med kompetente verksmestere

Vi trenger et nytt kunstnerkvarter basert på live-in studios, råbygg som kunstnere kan overta og tilpasse deres ulike behov. Vellykkede eksempler med stor synergieffekt kjenner vi fra Berlin (Bildhauerwerkstatt) og Bristol (Paintworks). Slike etableringer ville utvilsomt ha positiv effekt på det kreative miljøet som allerede er etablert i vårt sentrale transformasjonsområde. Slå ring rundt Kjødehallen!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg