«Kultur viktigere enn luksusboliger»

Å erstatte dagens Kjødehall med høyblokker vil strupe et etablert miljø for kunst, kultur og sjørelatert næring.