Naturvern til fjells og til havs

Arbeiderpartiet må gjenopplive Gros tanker om bærekraftig utvikling. Både over og under havoverflaten.

MYE IGJEN: I Norge er vi heldige som har mye urørt natur, også under havoverflaten. Det er mye igjen å ødelegge, skriver Eigil Knutsen (Ap).

Øystein Torheim
  • Eigil Knutsen
    Leder, Arbeiderpartiet i Bergen

Eigil Knutsen

Kommentator Knut Langeland skriver tankevekkende om det viktigste vi eier, naturen, i Bergens Tidende 26. juni. Det er flere av oss som bør gå noen runder med oss selv, og redefinere måten vi verdsetter den på.Langeland skriver godt om naturen på land, men hopper over den viktigste naturvernsaken i år: spørsmålet om vi skal tillate internasjonale gruvekonsern å dumpe farlig avfall i fjordene våre. Bare i Førdefjorden er det snakk om 10.000 tonn. Hver eneste dag. I 50 år.

Les også

Fjell, fjord og fellesgjeld

Fornybar næring

Våre fjorder og hav er herlige feriemål, men vel så viktig er all maten som fanges og produseres langs kysten. Denne våren har matproduksjon og -sikkerhet vært på dagsorden i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Sjømat blir ofte glemt i denne debatten.

Sjømat gir ikke bare forsyningssikkerhet og bedre folkehelse. Fiskerinæringen som helhet skaper tusenvis av arbeidsplasser i hele landet, ikke bare i Bergen og Oslo. Næringen er også fornybar dersom man høster på en forsvarlig måte.

Fiskerinæringen har lenge slitt med miljøutfordringer i forbindelse med oppdrett. Nå går det riktig vei, med egne initiativer og aktiv politikk. Denne utviklingen må fortsette. Neste steg blir å se om vertskommunene skal sitte igjen med mer av inntektene. Mye tyder på det.

Mye å ødelegge

For at vi i det hele tatt skal kunne bruke våre fjorder som feriemål og til matproduksjon er vi avhengige av å holde dem rene. I Norge er vi heldige som har mye urørt natur, også under havoverflaten. Det er mye igjen å ødelegge.

I Norge er vi heldige som har mye urørt natur, også under havoverflaten

Gruvedrift er et nasjonalt satsningsområde for regjeringen. Høyre og Frp viderefører dessverre denne delen av den rødgrønne næringspolitikken. Jeg har ingenting imot gruvedrift, men i dét man gjør det til et satsningsområde er det klart for alle at kapitalen vinner over naturen.

Fordelen med å ha rike mineralforekomster er at de ikke forsvinner, tvert imot. Mest sannsynlig vil de øke i verdi, siden etterspørselen etter dem øker. Derfor kan vi trygt la dem ligge i bakken til vi har teknologi for deponering som ikke skader naturen. Da har også verdien på mineralene økt.

Tatt fjordene for gitt

I denne saken kan vi lytte til gruveindustrien som sier at de ikke kommer til å skade naturen. Personlig lytter jeg heller til Virke, Fiskarlaget, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, så godt som alle miljøorganisasjoner og ikke minst lokalbefolkningen.

Lite tyder på at Høyre og Frp vil sette naturverdier foran næringsinteresser

Fjorder og hav er og har vært en av pilarene for vår velstand på Vestlandet. Vi har nærmest tatt for gitt at fjordene er rene og levende. Det kan vi ikke lenger. Det er på høy tid at vi hever røsten og taler naturens sak, slik Langeland etterlyser i sin artikkel.

Deponering av gruveavfall hviler på utslippstillatelser gitt av Regjeringen. Lite tyder på at Høyre og Frp vil sette naturverdier foran næringsinteresser. Det gir opposisjonen på Stortinget en glimrende anledning til å sette naturen i høysetet.

Nei til ødeleggelse

Arbeiderpartiet må gjøre alvor av sin nyslåtte grønne linje, og sammen med resten av opposisjonen instruere regjeringen til å si nei til ødeleggelse av våre fjorder. Et grønt skifte handler om mer enn målbare CO-utslipp.

Naturvern var i mange år et av flere kjennetegn på Arbeiderpartiet. Nasjonalparker, naturmangfoldslov med mer ga oss lenge et grønt fotavtrykk. Nå er det på tide å gjenopplive Gros tanker om bærekraftig utvikling. Både over og under havoverflaten.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg