Naive innbilninger om klima

Den pensjonerte professoren Rögnvaldur Hannesson ved Norges Handelshøyskole har en merkelig oppfatning.

FÆRRE JORDBRUK: Netto jordbruksproduksjon i verden vil gå ned som følge av klimaendringene, skriver Rasmus Benestad. Håvard Bjelland

Debattinnlegg

Rasmus Benestad
Seniorforsker ved Meteorologisk institutt og leder for Tekna Klima

Den pensjonerte professoren Rögnvaldur Hannesson ved Norges Handelshøyskole har en merkelig oppfatning om at Norge skal løse klimaproblemet på egenhånd. Men det er nettopp i samarbeid med resten av verden at vi kan klare det. Det krever at Norge også bidrar.

Han mener at klimaproblemet bare er innbilt, og nevner så fem grunner til at vi bør konsentrere oss om å tilpasse oss et varmere klima, istedenfor å forsøke å bekjempe klimaendringene. Dette er et veldig pussig utganspunkt for en debatt.

Videre påstår han at klimaendringene vil gi økt jordbruksproduksjon, men har ikke fått med seg at der det allerede er vått, blir det våtere. Og der hvor det er tørt, blir det tørrere. Det er en grunn til at det ikke finnes storskala jordbruk i Sahara. Flom og tørke er ingen god forutsetning for økte avlinger, selv med økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren. Kunnskapen om dette er oppsummert i rapportene til FNs klimapanel; konklusjonen er at netto jordbruksproduksjon i verden vil gå ned som følge av klimaendringene.

Det er interessant at han nevner «uår» fra gamle dager. Slike «uår» i fortiden tyder på at det ikke skal mye til for å rokke ved vårt klima. Når vi endrer på atmosfærens sammensetning, risikerer vi å forstyrre atmosfærens sirkulasjon og øker risikoen for tørke, flom, og hetebølger. Vi tukler med nedbøren når vi slipper ut klimagasser, for vannet kretsløp henger sammen med drivhuseffekten.

Hannesson påstår at teknologien gjør oss uavhengig av klima, men vi vet jo at infrastrukturen er sårbar overfor flom, vind, og vamrebølger. Dette kommer dessverre alt for tydelig frem på Vestlandet i disse dager. Den kan knekke sammen når klimaendringene skaper vær vi ikke er vant med.

Vi som er fysikere har en grunnleggende forståelse for hvordan mye av teknologien virker. Det er nytt at økonomer anser seg som eksperter innen teknologi. Men ny bærekraftig teknologi kan gi mange nye løsninger, som nye energikilder istedenfor fossil, så vi deler noe av teknologioptimismen. Dette er også spørsmål som opptar Tekna Klima.

Hannesson trekker også frem at det var «folketomt» i California da europeerne først kom dit på 1500-tallet, og takket være teknologien bor det mange mennesker der nå. Men det var ganske folketomt over store deler av verden også på den tid, og nå er befolkningsveksten en del av dagens utfordring som ikke blir enklere med en global oppvarming.

Dessuten er California inne i en ekstrem tørke og befolkningen oppfordres til å spare vann.

Vannstanden i magasinene har sunket siden 2012. Lake Mead, som demmes opp av Hooverdammen, er i disse dager nede på 39 prosent av kapasiteten, og de tørreste magasinene, som San Luis, er nede på 20 prosent. California er en viktig matprodusent, takket være irrigasjon. Men det er ikke bærekraftig å opprettholde et stort irrigert jordbruksareal når vannressursene i området tappes. I California er man også bekymret for klimaendringene.

Et annet pussig argument som Hannesson bruker mot klimatiltak, er at de skal skape fattigdom. Men det er nok mer realistisk at fattigdom er et resultat av maktstrukturer, et økonomisk system som favoriserer de sterke, korrupsjon, udugelighet, og ujevn fordeling av goder. Fattigdom har også vært en konsekvens av tidligere «uår», som for eksempel «The Great Dust Bowl» i USA på 1930-tallet. Nå står 20 millioner mennesker i Bangladesh i fare for å miste hus og hjem som en konsekvens av havstigningen. Hva vil Hannesson si til dem?

Det er mulig at Hannesson forsøker å være ironisk når han hevder at vi nordmenn gjerne vil være best i verden og at vi ikke tenker oss en verdensrekord i naivitet. Men vi kan tipse ham om et norsk sitat: Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg